Insatsens storlek vid ombildning till bostadsrätt

2007-05-07 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Har nyligen köpt min lägenhet i samband med ombildning HR till bostadsrätt. Ytan angiven i alla handlingar är 58kvm, vid en uppmätning visar det sig att ytan är endast 52kvm. Pengarna är betalda men upplåtelseavtalet är ej påskrivet av mig ännu. Vilka är mina chanser att få tillbaka mina pengar för de 6kvm som fattas? Tack för hjälpen
SVAR
Hej,

Jag uppfattar din fråga som att du är den första bostadsrättsinnehavaren. Det är alltså inte fråga om en situation där du har förvärvat bostadsrätten från en tidigare innehavare. Om jag har förstått saken rätt har du tidigare innehaft din lägenhet med hyresrätt, men numera med bostadsrätt. Är detta en feltolkning hänvisar jag till en redan besvarad fråga, se http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=429 .

När hyresrätter skall ombildas till bostadsrätter går ett visst antal medlemmar (minst tre) samman och bildar en bostadsrättsförening. Föreningen förvärvar sedan den eller de fastigheter vari lägenheterna som skall upplåtas med bostadsrätt finns. Vid bildandet av föreningen tillskjuter medlemmarna en insats. Grunderna för beräkningen av denna insats är i regel angiven i föreningens stadgar och den baseras ofta på ytan på respektive medlems lägenhet. Som jag uppfattar det, har du redan betalat denna insats. Huruvida du har betalat för mycket eller inte får avgöras utifrån den beräkningsgrund som angivits i föreningens stadgar. Föreningsstämman har möjlighet att besluta om ändring av någons insats, men det förutsätter antingen att berörda bostadsrättshavare enas om detta eller att en kvalificerad majoritet av dem accepterar en ändring och att hyresnämnden godkänner det, se här . Detta är ett alternativ till hur du eventuellt skulle kunna få tillbaka pengar för de sex kvm som saknas.

Ett annat sätt att försöka återfå pengarna, om upplåtelseavtalet ännu inte är påskrivet, är att vända sig till hyresnämnden. Nämnden har möjlighet att fastställa villkoren för upplåtelsen och kan därmed avgöra vilka villkor en medlem skäligen inte bör godta. Om föreningen frivilligt inte accepterar en nedsättning av insatsen, kan du alltså vända dig till hyresnämnden så att den kan pröva om insatsen föreningen vill ha är för stor. Ett rättsfall som delvis berör denna fråga är RH 1999:78. Se också 4 kap. 5 och 6 §§ i bostadsrättslagen, här .

Notera också att den årsavgift som du enligt upplåtelseavtalet har att betala i regel är relaterad till lägenhetsyta eller insatsens storlek. Grunderna för beräkningen av årsavgiften framgår också av föreningens stadgar. Om din lägenhetsyta är mindre än vad som har förutsatts, har du därför sannolikt även rätt till nedsättning av årsavgiften.

Med vänlig hälsning

Markus Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (892)
2021-06-08 Vilket lands lag som gäller vid köpeavtal när säljaren är utomlands
2021-06-01 Vilken ångerrätt finns vid avbokning av en kurs?
2021-05-29 Vad ska man göra när man får varor som man inte beställt?
2021-05-29 Kan debitering ske för avbokad tid hos nagelterapeut?

Alla besvarade frågor (93137)