Tvist om semesterersättning

2005-12-28 i Övrigt
FRÅGA
Hejsan, jag har ett problem med min förra arbetsgivare. Det är förra eftersom jag slutade då jag kom på att jag varken skulle få semesterersättning, helgdagsersättning, höjd lön och annat som han hade lovat i nästan ett år. Jag har dock beslutat mig för att kräva semesterersättningen eftersom det står klart och tydligt i lagen att man skall få en sådan på minst 12% och det verkar därmed inte vara en omöjlighet att kunna kräva det utan att behöva "stämma" honom med risk för att förlora en massa pengar om jag förlorar målet. Jag är endast 19 år och har inte särskilt mycket pengar. Nu undrar jag; hur ska jag gå till väga? Vi hade inget kollektivavtal så facket kan inte "ta hand" om ärendet, ska jag ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden? Och vad händer om han nekar föreläggandet och det går till tingsrätten? Behöver jag lägga ut en massa pengar till tingsrätten isf? Behöver jag anlita advokat? Kronofogden var inte särskilt informativa i telefonen. Hur stor är chansen att jag får rätt till min semesterersättning (jag skulle gissa 99% eftersom det står i lagen klart och tydligt och ingenstans på löneutbetalningarna att semesterersättning ingått - men jag vet ju inte). Väldigt tacksam för svar och tips hur jag skall gå till väga eller hänvisning till någon annan som kan hjälpa mig..
SVAR
Hej!

Som du säger finns det möjlighet för dig att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, vilket innebär att Kronofogdemyndigheten skickar ett föreläggande om betalning till din före detta arbetsgivare. Denna får sedan svara på detta och eventuellt motsätta sig kravet. Motsätter han/hon sig kravet kan målet på din begäran drivas vidare i tingsrätten. Om han/hon inte motsätter sig kravet fastställer Kronofogdemyndigheten ditt krav i ett beslut (utslag). Samtidigt som du ansöker om betalningsföreläggande är det lämpligt att du också bestämmer dig om du vill ha hjälp med verkställigheten av kravet och ansöker om detta samtidigt. Att ansöka om betalningsföreläggande kostar 300 kr men dessa pengar kan du kräva av din arbetsgivare när du ansöker om verkställighet.

Om din arbetsgivare motsätter sig kravet kan du som sagt driva målet vidare i tingsrätt. Det finns inget krav på att du måste anlita advokat men det kan naturligtvis vara tryggt och klokt att ha någon sakkunnig vid sin sida. Att tänka på är dock att du kan bli skyldig att betala rättegångskostnader, både dina och motpartens, om du förlorar målet. När det gäller den tvistiga frågan, dvs semesterlönen är min uppfattning, utifrån vad du beskrivit, att du har rätt till utfående av semesterersättning. Lagstiftningen är som du säger väldigt tydlig på denna punkt. Dock bör noteras att det finns vissa möjligheter för arbetsgivare och arbetstagare att avtala om att semesterersättningen skall ingå i den ordinarie lönen, under förutsättning att denna ersättning åtminstone motsvarar den som arbetstagaren enligt 16 § har rätt till. Det finns även möjligheter att genom kollektivavtal frångå principen om att semesterersättning inte skall ingå i den ordinarie lönen. Om något sådant är aktuellt i ditt fall kan jag inte utläsa av din fråga. En annan anledning till att din arbetsgivare vägrar dig ersättning kan vara att ni har olika uppfattningar om hur mycket semester som du tagit ut, men vid sådana tvister ligger bevisbördan på arbetsgivaren att visa hur mycket semester du tagit ut. Även om lagstiftningen alltså är tydlig finns det vissa kryphål som är värda att kolla upp innan du bestämmer dig för att driva tvisten vid domstol. Förhoppningsvis ska det dock räcka med en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten enligt ovan.

Eva Olofsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1978)
2021-11-30 Antal timmar i månaden vid heltidsarbete
2021-11-30 Fråga om lön som asbesttekniker
2021-11-30 Vad gäller angående veckovila?
2021-11-30 Kan arbetstagare bli återbetalningsskyldig vid utbetalning av en felaktig lön?

Alla besvarade frågor (97650)