Inspelning av arbetsgivare

2005-12-20 i Övrigt
FRÅGA
Får jag spela in på band/Mp3 spelare när min chef skäller ut mig inför mina arbetskamrater eller under enskilt samtal.
SVAR
Syftet med inspelningen är av avgörande betydelse. Är Ditt syfte att säkra bevis inför en anmälan mot Din arbetsgivare till facket alternativt domstol är inspelningen tillåten. Går syftet utöver det, exempelvis om Du gör det i utpressningssyfte, är det ej tillåtet.
Avser inspelningen ett telefonsamtal, kan Du på ett vanligt ljudband utan samtycke göra en inspelning då Du själv är part i samtalet. En digital inspelning kan dock göra personuppgiftslagen (PuL) tillämplig, om det är möjligt att identifiera den inspelade och personuppgifter därmed behandlas. Är PuL tillämplig gäller ett informations- och samtyckeskrav. En intresseavvägning görs då enligt 10 f § PuL, vilket innebär att den inspelades, Din arbetsgivares, intresse av integritetsskydd vägs mot Ditt intresse att behandla uppgifterna. Väger Ditt intresse tyngre, krävs ej samtycke. Informationskravet består dock.
För vidare information rekommenderas Datainspektionens tidning Magazin Direkt nr.2 år 2003, vilken Du finner http://www.datainspektionen.se
Lisa Hallergren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1978)
2021-11-30 Antal timmar i månaden vid heltidsarbete
2021-11-30 Fråga om lön som asbesttekniker
2021-11-30 Vad gäller angående veckovila?
2021-11-30 Kan arbetstagare bli återbetalningsskyldig vid utbetalning av en felaktig lön?

Alla besvarade frågor (97650)