Beräkning av dröjsmålsränta

2007-05-09 i Dröjsmålsränta
FRÅGA
Jag har vunnit ett mål där gäldenären ska ersätta mig med en viss summa samt ränta sedan 2005-15-11 enligt räntelagen 6§. Hur vet jag hur stor räntan blir?
SVAR

Hej,I 6§ Räntelagen sägs att i fall som avses i 3 eller 4 § beräknas ränta för år enligt en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § med ett tillägg av åtta procentenheter”. 3§ är den paragraf som talar om dröjsmålsränta. Räntelagen hittar du här.Referensräntan fastställs för varje kalenderhalvår genom ett särskilt beslut av Riksbanken, se 9§ Räntelagen. Dessa beslut hittar du på Riksbankens hemsida. För att räkna ut räntan i ditt fall får vi alltså göra en särskild beräkning för varje halvår sedan den 15/11 2005. Ränta utgår inte på ränta när det gäller dröjsmålsränta enligt 3§. Därför räknar du hela tiden på den summan som gäldenären ska ersätta dig. Du beräknar sedan räntan för varje kalenderhalvår för sig och sedan addera du dem.Nu vet jag inte hur stort belopp som har utdömts men om vi säger att det är 10 000kr så ska du räknas så här:15/11-05 – 31/12-5: ((0.095 x 10 000 kr/12) x 1,5) = 119 kr (Referensränta 1.5% + 8%)2006-01-01 – 2006-06-30: ((0.095 x 10 000 kr)/2 = 475kr (Referensränta 1.5% + 8%)2006-07-01 – 2006-12-31: (0.105 x 10 000 kr)/2 = 525 kr (Referensränta 2.5% + 8%)2007-01-01 – 2007-05-31: ((0.11 x 10 000 kr)/12) x 5) = 458 kr (Referensränta 3% + 8%)Du får alltså själv sätta in det belopp som har blivit utdömt men du kan använda denna ”mall” för att beräkna det totala beloppet som ska betalas. När du har fått tillbaka hela beloppet slutar räntan att löpa. Om en del av beloppet har återbetalts räknas det av.Jag hoppas att detta gav svar på din fråga,Med vänlig hälsning,

Cecilia Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Dröjsmålsränta (91)
2021-01-31 Dröjsmålsränta
2021-01-30 Försenad återbetalning vid inställt flyg
2020-12-28 Har jag rätt till dröjsmålsränta? Vart vänder jag mig om jag inte får tillbaka pengar för en avbruten transaktion?
2020-11-10 Får ett företag ta ut dröjsmålsränta utan ett framställt betalningskrav?

Alla besvarade frågor (89571)