Måste man betala restskatt även fast man överklagar?

2006-01-02 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hej Restskatt, måste man betala den även om man kommer att överklaga.
SVAR
Hej!
Enligt huvudregeln ska restskatten betalas senast den dag som står i beslutet från skatteverket. Dock kan man begära anstånd med detta i samband med ett överklagande, såsom i ditt fall. Detta framgår av 17 kap. 2 § Skattebetalningslagen här där det bland annat står att skatteverket får bevilja anstånd med skatten när någon överklagar om det är tveksamt om det skattskyldige kommer blir skyldig att betala skatten. Vänd dig till skatteverket och ange dina skäl till överklagandet så får dem göra en bedömning huruvida du ska få anstånd med restskatten eller ej. I annat fall får du betala in skatten och sedan få tillbaks den, om det visar sig att ditt överklagande är befogat. Lycka till!
Mvh
Marie Wahlin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (542)
2020-11-03 Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar
2020-10-25 Beskattning av skadestånd
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?

Alla besvarade frågor (86937)