Möjligheten att klaga på en tingsrätt

2005-12-20 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
kan man klaga på tingsrättens handläggningom ett mål onödigt uppehålles ?
SVAR
Enda möjligheten är att Du gör en skrivelse till tingsrätten och påpekar vad Du anser är felet. Att klaga någon annanstans, i syfte att annan än den berörda tingsrätten skall agera är ej möjligt. Målet kan heller ej flyttas till annan tingsrätt, då ett mål skall avgöras i den tingsrätt där svarande har sin hemvist.
Lisa Hallergren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1119)
2021-01-25 Kan jag få hjälp att överklaga till kammarrätten
2021-01-21 Kan en gärningsman förlikas med ett brottsoffer och därmed förhindra en domstolsprocess?
2021-01-20 Verkställighet av dom
2021-01-18 Kan detta vara ett fake mail från polisen, och är det olagligt?

Alla besvarade frågor (88486)