Missgynnande vid föräldraledighet

2007-06-21 i Övrigt
FRÅGA
Jag har som arbetstagare fått reda på att jag inte blivit befordrad på grund av att jag ska vara föräldraledig. Arbetsgivaren ska ha sagt att jag inte fått denna befordran för jag ska vara hemma med barn och att de måste ha någon som är på plats. Vilka åtgärder kan då vidtas från min sida? Vilka rättigheter har jag? Har arbetsgivaren rätt att inte befordra mig för att jag ska vara föräldraledig?
SVAR
Hej!

Enligt föräldraledighetslagen är det förbjudet för en arbetsgivare att missgynna en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet när arbetsgivaren beslutar om befordran (bl.a.), 16 §. Med missgynnande avses en handling eller en underlåtenhet som försätter en arbetstagare i ett sämre läge eller där en behandling kan sägas medföra skada eller nackdel för henne eller honom. Bestämmelsen förutsätter ett orsakssamband mellan missgynnandet och föräldraledigheten. Föräldraledighet behöver inte var det enda eller ens det avgörande skälet till att någon missgynnas. Om föräldraledigheten är en av flera orsaker till arbetsgivarens beslut är detta tillräckligt för att samband skall anses finnas.

Om det visar sig att din arbetsgivare har brutit mot föräldraledighetslagen så skall denne betala skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning som har inträffat enligt 22 §.

Du hittar hela föräldraledighetslagen här

Med vänlig hälsning

Johanna Stampe
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1978)
2021-11-30 Antal timmar i månaden vid heltidsarbete
2021-11-30 Fråga om lön som asbesttekniker
2021-11-30 Vad gäller angående veckovila?
2021-11-30 Kan arbetstagare bli återbetalningsskyldig vid utbetalning av en felaktig lön?

Alla besvarade frågor (97717)