Är byte av egendom skatterfritt?

2006-01-16 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Jag samäger en sommarstuga och en båt med ett syskon. Är det OK att "byta", dvs jag ger bort min del i fastigheten och mitt syskon ger bort sin del i båten till mig, utan att det får skattekonsekvenser ? Finns det några gränser för "byte" ?
SVAR
Förvärv genom gåva är en skattefri inkomst. Om kraven för att ett förvärv ska anses vara en gåva inte är uppfyllda beskattas förvärvet. Kraven på att förvärvet ska anses utgöra en gåva är att givaren har gåvoavsikt och att förmögenhetsöverföringen sker frivilligt. Är avsikten att undgå skatt anses det alltså inte röra sig om en gåva. Är det ett byte, vilket tycks vara fallet även om denna bedömning är svår att göra, medför det således skattekonsekvenser.
Sofia Fjelland
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (542)
2020-11-03 Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar
2020-10-25 Beskattning av skadestånd
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?

Alla besvarade frågor (86937)