Fel i vara mellan näringsidkare

2007-06-26 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej. Jag köpte ett beg. elverk av en maskinfirma dec -06. Vid installationen visar det sig att elverket inte fungerar som utlovat. När jag kontaktar säljaren erkänner han att elverket inte hade provkörts som utlovat och att de även hade klippt bort en kabel innan lev. Han åtog sig att reparera alt. byta ut elverket, men nu efter 6 mån och 10-15 avtalade hämtningar har inget hänt. P.g.a. alla förseningar och avbrott i prod. har jag hittills haft ett inkomstbortfall på 50-60000:- Finns det någon möjlighet att kräva skadestånd för förluster eller ersättning för egna rep.kostnader och merkostnader från maskinfirman?
SVAR
Frågan om fel i köpt vara är ett klassiskt obligationsrättsligt problem mellan avtalsparter. Lagstiftningen på området utgörs av köplagen (som du finner http://www.lagen.nu/1990:931). Enligt 30 § köplagen aktualiseras ett antal påföljder när en vara är felaktig och detta inte ankommer på köparen. Dessa balanseras av andra bestämmelser, som exempelvis köparens skyldighet att undersöka varan enligt 20 § köplagen för att kunna åberopa fel och reglerna om tidpunkten för bedömningen om varan är felaktig (då risken för varan går över på köparen enligt 21 § köplagen. Viktigt att komma ihåg är dock att köplagen, enligt 3 §, utgör dispositiv lag. Vilket innebär att den gäller såvida inte annat har avtalats. Överenskommelsen mellan dig och säljaren av elverket om reparation är således bindande för säljaren även om denna skulle råka strida mot någon regel i köplagen. För det fall säljaren inte fullgör dessa åtaganden aktualiseras inomobligatoriskt skadestånd. Ersättning för reparationskostnader skall ersättas enligt 34 § 3 st köplagen för det fall inte annat överenskommits. När det gäller skadestånd för inomobligatorisk skada så regleras det i 40 § köplagen. Viktigt att komma ihåg är att indirekta skador i form av exempelvis inkomstbortfall o. dyl. endast ersätts för det fall säljaren varit försumlig eller lämnat garantier (40 § 2-3 st köplagen samt 67 § 2 st köplagen http://www.lagen.nu/1990:931#P67S2). Lycka till!

Med vänlig hälsning
Jon Eriksson Örtengren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (915)
2021-10-16 Reklamation vid andrahandsköp.
2021-10-12 Har jag rätt att ångra mitt köp?
2021-09-30 Marknadsvärde för möbler
2021-09-14 Köp av valp med dolt fel - fråga om säljarens ansvar

Alla besvarade frågor (96402)