Kapitalvinstbeskattning vid försäljning av fastighet

2005-12-21 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Vi kommer att göra en reavinst på vår villaförsäljning och undrar nu om det på något sätt går att minimera vinstbeskattningen? Vi har hört att man möjligtvis kan avsätta del av vinsten som gåva till sina barn och på detta sätt slipper skatta för denna del. Stämmer detta?
SVAR
Man kan inte undgå kapitalvinstskatten genom att ge bort fastigheten till barnen. Barnen får enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen samma kapitalvinstbeskattning som föräldrarna, se http://www.lagen.nu/1999:1229. De tar så att säga över föräldrarnas kapitalvinst. Det finns inget sätt att undgå kapitalvinstbeskattning förutom att söka uppskov med skatten om man köper en ny fastighet.
Michael Witting
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (542)
2020-11-03 Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar
2020-10-25 Beskattning av skadestånd
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?

Alla besvarade frågor (86936)