Möjlighet att häva köp av bil

2007-05-22 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Om jag har skrivit på ett köpavtal ang en bil. Och det har gått över 3 veckor efter avtalet skrevs och först nu kan de leverera bilen. Vad har jag för rätt att avbryta avtalet? Det står ingen leveranstid på avtalet. Men vi blev informerade att det skulle ta 1 vecka. Vi har kollat upp priset på denna bil och det pris bilhandlaren gav var inte det priset som övriga prishandlare har på samma typ av bil. Det är 10-20 000 högre. Vilket gör att vi känner oss blåsta på både leveranstid och summa på bilen. Hur kan man avbryta avtalet med bilhandlaren?
SVAR
Hej!

Då det inte framgår tolkar jag din fråga som att du köpt bilen som privatperson av en bilhandlare. Vi köp av lös sak, exempelvis en bil, mellan en kosument och en näringsidkare, gäller konsumentköplagen (KKöpL), vilken du finner här .

Köparen kan avbeställa varan enligt 37 § KKöpL. Detta gäller under förutsättning att varan ännu inte har avlämnats. Säljaren har dock rätt till ersättning i form av skadestånd för vissa kostnader i samband med avtalet, se 41 § KKöpL.

Har köpare och säljare kommit överens om när varan skall avlämnas gäller denna tidpunkt. Även muntliga uppgifter gäller, men de är förstås svårare att bevisa. Annars gäller att varan skall avlämnas inom skälig tid, se 5 § KKöpL. Vad som är skälig tid kan inte sägas generellt utan beror bland annat på vilken typ av vara det är fråga om och övriga omständigheter. Avlämnar inte säljaren varan i tid och detta inte beror på köparen är säljaren i dröjsmål. Köparen kan härvid göra gällande en rad påföljder, 9-10 §§ KKöpL. För att köparen skall kunna häva köpet på grund av säljarens dröjsmål krävs att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för köparen, 13 §. Detta innebär att inte varje form av dröjsmål berättigar köparen att häva köpet, utan dröjsmålet måste vara av en viss svårighetsgrad. Det är tveksamt om två veckors leveransförsening av en bil typiskt sett kan ge rätt att häva ett köp. Däremot kan säljarens dröjsmål ge rätt till skadestånd för kostnader som köparen haft med på grund av säljarens dröjsmål enligt 14 och 32 §§.

Vad gäller priset är utgångspunkten att har man avtalat om ett pris så skall detta gälla, 35 § KKöpL. Vad som är ett oskäligt överpris för en bil beror naturligtvis på hur mycket bilen kostar, men allmänt krävs en relativt stor prisdifferens.

Vänligen
Ludvig Lagerkranz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (915)
2021-10-16 Reklamation vid andrahandsköp.
2021-10-12 Har jag rätt att ångra mitt köp?
2021-09-30 Marknadsvärde för möbler
2021-09-14 Köp av valp med dolt fel - fråga om säljarens ansvar

Alla besvarade frågor (96401)