Uppsagd under sjukskrivning

2006-01-05 i Övrigt
FRÅGA
Hej Jag ärr 55år har varit anställd sedan maj 1997. Har varit sjuk vid några tillfällen, för tre år sedan i 3 månader efter hjärtproblem. Den 20/9 blev jag åter sjukskriven i 3 veckor. Då blev jag uppsagd pga av arbetsbrist. Dagen efter fick jag lämna ifrån mig alla arbetsredskap, telefon och förmånsbilen. Jag fick några dgaras sjuklön och semester ersättning. Ingenting mera. Uppsägningstiden jag fick var två månader, alltså utan lön. ´Nu undrar jag hur jag skall bära mig åt för att få pengar (minlön) av firman. Jag får inte heller a-kassa eftersom dom anser att jag har uppsägningslön fram till den 20 feb 2006. Det är inte speciellt kul att fira nyår med 15:- på fickan. Hjälp...
SVAR
Hej!

Eftersom du varit anställd i företaget i mer än åtta år har du enligt §11 i Lagen om anställningskydd (LAS) rätt till minst fem månaders uppsägningstid. Enligt §12 i samma lag har man under uppsägningstiden rätt att behålla sin lön och andra anställningsförmåner.

Jag tycker att du ska ta kontakt med en advokat som kan hjälpa dig att dels se till att du får pengarna som du är berättigad till under uppsägningstiden och dels titta närmare på om uppsägningen har genomförts på ett korrekt sätt. T.ex. har arbetsgivaren en plikt, att vid uppsägning, i första hand genomföra en omplacering om det finns en sådan möjlighet. Vidare ska uppsägningsbeskedet vara skriftligt och ange vad arbetstagaren skall iaktta för det fall att arbetstagaren vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen.

Är du ansluten till ett fackförbund hjälper de dig säkert att driva en process mot företaget om något fel har begåtts, i annat fall har du kanske en hemförsäkring genom vilken du kan få rättskydd (för eventuella rättegångskostnader).


David Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1978)
2021-11-30 Antal timmar i månaden vid heltidsarbete
2021-11-30 Fråga om lön som asbesttekniker
2021-11-30 Vad gäller angående veckovila?
2021-11-30 Kan arbetstagare bli återbetalningsskyldig vid utbetalning av en felaktig lön?

Alla besvarade frågor (97650)