Beskattning av tomtförsäljning

2006-01-31 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har köpt en mindre yta sjönära mark på Gotland tillsammans med en kompis. Vi har köpt marken med privata medel och har nu ansökt om avstyckning och förhandsbesked för bygglov på 9 tomter. Tanken är att vi ska sälja dessa 9 avstyckade tomter. Som jag förstår det kommer tomtförsäljningen att beskattas som inkomst av kapital, dvs 30%. Vet ni om så är fallet, eller riskerar vi att få beskatta försäljningarna som inkomst på rörelse? Tack på förhand! Mvh, Anders T
SVAR
Hej!

Utgångspunkten är att ni beskattas som inkomst av kapital men som du nämner finns en risk för beskattning i rörelse. Tomtrörelse föreligger i första hand genom att verksamheten anses yrkesmässigt bedriven såsom sk. kvalificerad tomtrörelse enl 27kap 10§ Inkomstskattelagen. Men även om ni inte skulle anses bedriva tomtförsäljningen yrkesmässigt finns en regel i 11-15§§ i samma kapitel som kan bli tillämplig. Dessa anger att om antalet sålda tomter överstiger en viss nivå föreligger sk. enkel tomtrörelse. Gränsen går vid 15 tomter under en tioårsperiod, dvs. du beskattas i kapital för fjorton tomter medan den femtonde försäljningen anses utgöra en intäkt i näringsverksamhet. Inkomstskattelagen hittar du http://www.lagen.nu/1999:1229 .
Eva Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (542)
2020-11-03 Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar
2020-10-25 Beskattning av skadestånd
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?

Alla besvarade frågor (86937)