Hur lång tid har man på sig att dra tillbaka en anmälan

2006-02-10 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Har man rätt att dra tillbaka en anmälan när som helst?
SVAR
Jag förutsätter att det är en polisanmälan du menar. Svaret på din fråga beror då på om anmälan avser ett brott som hör under allmänt åtal eller enskilt åtal. De flesta brotten hör under allmänt åtal. Allmänt åtal betyder att det är en åklagare som för åtalet. Enskilt åtal betyder att det är målsäganden, dvs den mot vilket brottet blivit begånget, som för åtalet.

Anmälan till brott som hör under allmänt åtal kan endast dras tillbaka till tidpunkten då åklagaren har beslutat att väcka åtal. Detta framgår av 20 kap. 12 § andra meningen rättegångsbalken, se http://www.lagen.nu/1942:740. Dras anmälan tillbaka innan allmänt åtal väckts kan inte talan föras av åklagaren i en domstol.

Om det istället är ett brott som hör under enskilt avtal kan man dra tillbaka anmälan när som helst (se 20 kap 12 § första meningen rättegångsbalken). Detta leder dock till att målsägandens åtalsrätten upphör.

Michael Witting
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1119)
2021-01-25 Kan jag få hjälp att överklaga till kammarrätten
2021-01-21 Kan en gärningsman förlikas med ett brottsoffer och därmed förhindra en domstolsprocess?
2021-01-20 Verkställighet av dom
2021-01-18 Kan detta vara ett fake mail från polisen, och är det olagligt?

Alla besvarade frågor (88489)