Uppsagd utan att få arbetsgivarintyg

2007-09-08 i Övrigt
FRÅGA
har tillvidare tjänst arbetsgivaren vill inte ha mig kvar vad skall jag kräva för rätt? blev uppsagd vill ej skriva arbetsgivarintyg får ej a-kassa.
SVAR
Om du innehar en tillsvidaretjänst och din arbetsgivare vill säga upp dig måste han oberoende av orsak ha saklig grund, se 7 § LAS. Är det fråga om en arbetsbristuppsägning kan den sakliga grunden vara en omstrukturering av verksamheten, överflöd av arbetstagare eller att arbetsuppgiften skall läggas ut på entreprenad. Vad gäller just arbetsbristuppsägningar så har arbetsgivaren stora befogenheten att avgöra ifall ”arbetsbrist” råder. Du som arbetstagare har dock, innan uppsägning, rätt till att omplaceras om du har tillräcklig kompetens och behovet finns. Vidare skall uppsägningen ske enligt turordningsreglerna i 22 § LAS eller i ert kollektivavtal. Arbetsgivaren måste vidare med arbetstagaren och facket (om arbetstagaren är med i facket och kollektivavtal finns) innan en sådan uppsägning kan ske, 11 § MBL och 29 § LAS. Följs ej dessa regler har arbetstagaren rätt till skadestånd enligt både LAS och MBL.

Den andra typen av uppsägning är på grund av personliga skäl och även där krävs saklig grund, 7 § LAS. Det är vanligt att arbetsgivare säger att uppsägningen beror på arbetsbrist, men att det ändock rör sig om personliga skäl. Der kallas då fingerad arbetsbrist och det är inte tillåtet om inte saklig grund finns. Vad är då saklig grund vid personliga skäl? Kraven är ganska höga; det skall röra sig om exempelvis upprepad misskötsel, brottslig verksamhet, omfattande olovlig frånvaro eller kränkande beteende. Även här har arbetstagare rätt till att bli omplacerad innan uppsägning, om möjlighet finns, samt så skall en förhandling mellan arbetstagaren, facket (om man är ansluten) samt arbetsgivaren ske, 30 § LAS. Följs ej dessa riktlinjer kan även här skadestånd bli aktuellt, se LAS. Uppsägningsbeslut kan bli också ogiltigförklarade enligt 34 § LAS. Problemet är dock att preskriptionstiden är kort för både ogiltigheten och skadeståndet, se LAS.

Jag råder dig till att ta kontakt med ditt fack (om du är med) så har de arbetare som hjälper dig med dessa problem. Är du inte medlem så får du vända dig direkt till arbetsgivaren. Du har rätt till att få ett arbetsintyg. Varje person har enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) rätt till ett arbetsgivarintyg. Intyget är en fastställd blankett som ska undertecknas av arbetsgivaren eller av en representant för arbetsgivaren. Oftast är det löne- och personalhandläggare som utfärdar intygen. Intyget ska specificera de senaste 12 månaderna där den sökande utfört arbete.

Med vänliga hälsningar

Ronja Carlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1992)
2022-01-22 Kan arbetsgivaren hindra en från att ha extraarbete?
2022-01-15 Kan man avtala bort lagen om anställningsskydd (LAS)?
2022-01-11 Får arbetsgivaren ändra arbetstiderna på arbetsplatsen?
2022-01-09 Vad kan jag göra när jag inte får min lön utbetalt?

Alla besvarade frågor (98633)