Rätt till semesterlön/semesterersättning

2007-09-01 i Övrigt
FRÅGA
Hej! I SEMESTERLAGEN (lagen.nu) står:i 16§ \"Semesterlönen utgör tolv procent av arbetstagarens under intjänandeåret förfallna lön i anställningen.\" Jag har aldrig fått sem lön, och undrar om procentsatsen är korrekt - dvs 12% på min årslön? Tacksam för snabbt svar!
SVAR
Hej!

Javisst, det stämmer. Detta är anledningen till att den lön man får ut under semestern normalt sett är något högre än den ordinarie lönen.

Att du aldrig fått ut någon semesterlön låter märkligt. Om du har en tillsvidaretjänst, d.v.s. är fast anställd, förmodar jag att du har betald semester. När det däremot gäller säsongsanställda, timanställda och vissa andra kortare anställningar brukar arbetsgivaren istället för betald semester betala ut semesterersättning, antingen i form av en klumpsumma vid anställningens slut eller också som ett påslag på lönen som kommer med vid varje löneutbetalning.

Jag tycker att du ska kontrollera om det kan vara så att semesterersättning är "inbakad" i dina vanliga löneutbetalningar. Annars bör du ta upp saken med din arbetagivare. Du har som huvudregel rätt till både semsterledighet och lön under tiden, alternativt semesterersättning. Regler om rätt till betald semester finns i 4 § semesterlagen, och om semesterersättning i 28 §. Semesterlagen hittar du snabbast http://www.lagen.nu/1977:480 .

Om det skulle vara några problem kan din fackförening, om du är medlem i sådan, säkert hjälpa dig i kontakten med arbetsgivaren.

Med vänlig hälsning
Anna Wallerman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1994)
2022-01-26 Var hittar man gällande lagar?
2022-01-26 Misstagsbetalning (condictio indebiti)
2022-01-22 Kan arbetsgivaren hindra en från att ha extraarbete?
2022-01-15 Kan man avtala bort lagen om anställningsskydd (LAS)?

Alla besvarade frågor (98708)