Omedelbar uppsägning

2007-07-31 i Övrigt
FRÅGA
Hej! Jag är timanställd i en privatägd butik, kan jag bara ringa och säga att "från och med imorgon kommer inte jag längre"? Dvs har jag någon uppsägningstid eller inte? Jag tycker de behandlat mig illa och vill inte gå dit mer. Tack på förhand! /My E.
SVAR
Enligt 4 § lagen om anställningsskydd (LAS) gäller anställningsavtal som huvudregel tills vidare. I samma paragraf stadgas att anställningsavtal som gäller tills vidare kan sägas upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren för att upphöra efter en viss uppsägningstid. Denna uppsägningstid regleras i LAS, ditt anställningsavtal eller kollektivavtal.

Uppsägningstiden gäller från det datum då uppsägningen trädde i kraft. För både dig och din arbetsgivare gäller en minsta ömsesidig uppsägningstid om en 1 månad enligt LAS (11 §). Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats kan det finnas särskilda regler om uppsägningstid. Kontrollera även att inte en längre uppsägningstid stadgas i ditt anställningsavtal.

En arbetstagare får dock med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren (4 § LAS). Exempel på när denna bestämmelse kan aktualiseras är när arbetsgivaren dröjer med att betala ut lönen under en inte obetydlig tid, om han undanhåller arbetstagaren arbetsuppgifter eller om han gör sig skyldig till misshandel eller något annat brott mot arbetstagaren. Om arbetstagaren frånträder anställningen med stöd av bestämmelsen har denne rätt till ekonomiskt skadestånd.

LAS hittar du här.

Med vänlig hälsning

Johanna Bergsten
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1992)
2022-01-22 Kan arbetsgivaren hindra en från att ha extraarbete?
2022-01-15 Kan man avtala bort lagen om anställningsskydd (LAS)?
2022-01-11 Får arbetsgivaren ändra arbetstiderna på arbetsplatsen?
2022-01-09 Vad kan jag göra när jag inte får min lön utbetalt?

Alla besvarade frågor (98633)