Finns det regler om hur en chef får framföra kritik?

2007-09-02 i Övrigt
FRÅGA
Finns det några formella eller informella regler när det gäller hur en chef informerar en anställd om att denne ej utfört sina arbetsuppgifter på ett tilfredsställande sätt. Det gäller så allvarligt menad kritik så omplacering och andra arbetsuppbifter blivit följden. Reglerna kan avse tidsaspekten (hur nära i tiden kritiken ska komma) vilka som är närvcarande när informatrionen meddelas, vilkien möjlighet att besvara kritik som ges, vilken roll en facklig representant kan ta m.m. Var kan man läsa om sådana policies eller praxis för förhållandet melan arbetsgivare och anställd. Är själv utsatt för denna situation och ser attacken som ett utslag av psykiskt övervåld.
SVAR
Hej!

Tack för din fråga!

Det finns inget lagreglerat som redogör för förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare kring det som du tar upp. En arbetsgivare har dock rätt att omplacera en arbetstagare om han anser att arbetet har misskötts och om det är grov misskötsel såsom stölder och misshandel, har arbetsgivaren även rätt att säga upp en arbetstagare. Detta framgår av Lagen om anställningskydd 7 § och 18 §, se här .

En arbetsgivare har en vidsträckt rätt att planera och bestämma på arbetsplatsen. Däremot får inte arbetsgivaren omplacera hur som helst. Han/hon får inte omplacera dig utanför det område som du är skolad inom, om du inte får en intern utbildning först vill säga. I annat fall ses det som en uppsägning och då kan det finnas tidsaspekter som skall beaktas, se 7 § 3 stycket.

Anser du att du blivit dåligt behandlad skall du givetvis vända dig till facket och se om dem kan hjälpa dig. En arbetstagare får ju inte behandlas hur som helst.

Du anger dessutom att du utsatts för psykiskt övervåld. Om detta har inslag av hot om våld etc. kan du även göra en polisanmälan. Däremot är inte det inte så sannolikt att förhållandet mellan dig och din chef kommer att bli bättre efter en anmälan. Mitt tips är därför som sagt att du tar kontakt med ditt fack om du är fackligt engagerad för vidare vägledning.

Vänligen

Marie Wahlin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1991)
2022-01-15 Kan man avtala bort lagen om anställningsskydd (LAS)?
2022-01-11 Får arbetsgivaren ändra arbetstiderna på arbetsplatsen?
2022-01-09 Vad kan jag göra när jag inte får min lön utbetalt?
2022-01-09 Får ägaren kamerabevaka anställda på arbetsplatsen?

Alla besvarade frågor (98481)