Hur undviker jag att själv stå för rättegångskostnader?

2006-01-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag undrar om det finns något sätt att kräva skadestånd då mitt barns mamma sätter igång vårdnadstvister på "pintjiv", vi har delad vårdnad men detta är tredje gången inom loppet av 7 år som hon tar upp det i domstol. Jag drar på mig stora rättegångskostnader eftersom man ändå måste betala 25% ur egen ficka(då man har rättsskydd i hemförsäkringen). Och i vårdnadstvister-hur står det egentligen till med rättegångskostnader-skall inte förlorande part stå för dem?
SVAR
Hej!

Vårdnadstvister är ganska speciella i det avseendet att man får ta upp tvisten till prövning hur många gånger som helst. Då nya omständigheter kan ha uppkommit kan det, för barnets bästa, vara bra att ompröva. Dock vet ju inte domstolen detta förrän målet kommer upp till prövning. Det du bör göra varje gång, då det låter som att ditt ex förlorar ofta, är att begära att om du vinner ska hon/han betala dina rättegångskostnader. Detta blir ju ett ganska betungande belopp då ditt ex då även blir tvungen att betala sina egna rättegångskostnader. Bra är även att yrka på ränta på beloppet. För att den förlorande parten skall bära den andres rättegångskostnader måste man ha yrkat det då detta inte är något som följer av sig självt.

Lycka till!

Fia Berg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1119)
2021-01-25 Kan jag få hjälp att överklaga till kammarrätten
2021-01-21 Kan en gärningsman förlikas med ett brottsoffer och därmed förhindra en domstolsprocess?
2021-01-20 Verkställighet av dom
2021-01-18 Kan detta vara ett fake mail från polisen, och är det olagligt?

Alla besvarade frågor (88486)