Gåva/arv från stiftelse

2006-03-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hur beskattas bröstarvinges arv från en stiftelse i utlandet nu då arvskatten är borttagen? Om ägaren under sin livstid däremot skänker medel från stiftelsen till någon, hur beskattas detta eftersom gåvoskatten är borttagen?
SVAR
Enligt skatteverket är det vid gåva respektive arv generellt så att det ska beskattas enligt givarlandets skatteregler. Detta innebär att du för att få reda på hur gåvan eller arvet kommer beskattas bör ta kontakt med myndigheter i det land där stiftelsen har sitt säte.

Med vänlig hälsning
Oscar Björkman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (542)
2020-11-03 Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar
2020-10-25 Beskattning av skadestånd
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?

Alla besvarade frågor (86937)