Beslut i BRF och tillträde till lägenhet

2007-10-15 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Jag sitter i styrelsen för en mindre (20 lgh) brf. Ett antal medlemmar säger nu att vi, i samband med beslut om en fönsterrenovering, gjort oss skyldiga till \"egenmäktigt förfarande\". Detta pga att vi utan medlemsomröstning beslutat om att byta glasen (ytterglasen som ägs av föreningen) under fönsterrenoveringen. De säger att en omröstning skulle krävts (med kvalificerad majoritet) eftersom det kommer krävas tillgång till lägenheterna under en viss tid under renoveringen. Tidigare renoveringar som krävt detta har vi dock inte röstat om, och inga klagomål har framkommit då. Vad gäller?
SVAR
Hej!

I en bostadsrättsförening måste vissa beslut fattas av föreningsstämman medan vissa beslut kan fattas av styrelsen. Om beslutet rör större om eller tillbyggnader är det ett beslut som skall fattas av föreningsstämman. Rör beslutet däremot renoverings- eller underhållsarbeten inom normala gränser kan styrelsen normalt fatta ett sådan beslut på egen hand. Att styrelsen kan fatta beslutet hindrar naturligtvis inte att man ändå låter föreningsstämman besluta i frågan. Fönsterrenovering får väl typiskt sett anses vara att hänföra till underhåll, om det finns ett behov och det inte innebär stora påfrestningar för föreningens ekonomi och torde således inte kräva ett stämmobeslut, men då det innefattar tillträde till samtliga lägenheter kan det dock vara lämpligt att ändå låta föreningsstämman ta beslutet. Det kan även tilläggas vad gäller stämmobeslut så sker beslut i sakfrågor som huvudregel med enkel majoritet. Kvalificerad majoritet används vid stora och prinicpiellt viktiga beslut, exempelvis stadgeändringar.

Av 7 kap. 13 § bostadsrättslagen, här , framgår att föreningen har rätt till tillträde till en lägenhet för att utföra underhållsarbete som föreningen ansvarar för. Enligt förarbetena till lagen bör tillträdet aviseras i god tid och ska ske så att det innebär en så liten olägenhet för bostadsrättshavaren som möjligt.
Som en sista utväg om bostadsrättshavaren vägrar att lämna tillträde till lägenheten kan föreningen vända sig till Kronofogdemyndigheten och begära handräckning.

Vänligen

Ludvig Lagerkranz
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1933)
2020-05-23 Vad gör vi vid tvist om fastighet?
2020-05-19 Kan grannen riva mur som är uppförd på tomtgräns?
2020-05-04 Kan Lawline hjälpa mig med mina skoluppgifter?
2020-04-30 Vad gäller för ledningsrätter?

Alla besvarade frågor (80218)