Privatbostadsfastighet eller näringsfastighet?

2006-02-22 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Funderar på att göra min privatfastighet till näringsfastighet för 'Bed- & breakfast'-verksamhet och behöver ta reda på vad detta innebär skattemässigt. Tacksam för tips om litteratur i ämnet.
SVAR
Hej!

En fastighet klassas alltid i sin helhet som antingen privatbostadsfastighet eller som näringsfastighet. Det innebär att en fastighet inte kan vara en blandning av en näringsfastighet och en privatbostadsfastighet även om fastighet rent faktiskt används både som bostad och i näringsverksamheten.

Klassas fastigheten som privatbostadsfastighet men en för ändamålet särskilt inrättad del av fastigheten används i näringsverksamheten medges avdrag för skälig del av kostnaden för bostaden för hyra, vatten, värme, avlopp och el. Avdrag medges även för övriga kostnader om de är direkt betingade av näringsverksamheten.

Klassas fastigheten som en näringsfastighet medges avdrag även för utgifter som hänför sig till den del du bor i. Däremot kommer du att beskattas för värdet av det egna nyttjandet av bostad i näringsfastighet.

Jag vill rekommendera dig att kontakta skatteverket för ytterligare upplysningar och för att förhöra dig om vilka åtgärder som kan bli aktuella att vidta från din sida.

Vänliga hälsningar

Sofia Fjelland
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (542)
2020-11-03 Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar
2020-10-25 Beskattning av skadestånd
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?

Alla besvarade frågor (86683)