Bekattning vid privatinförsel av bilar

2006-02-26 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hej Lawline! Jag skulle vilja veta om jag behöver betala skatt eller moms i Sverige, på en bil som jag köper i ett annat EU land för att registrera den i Sverige för privat bruk? ( bilen kommer inte att vara ny) MVH Johan
SVAR
Hej!

Reglerna kring beskattning av bilar som importeras/förs in till Sverige återfinns i mervärdesskattelagen. När man som privatperson köper en bil i ett annat EG-land (med detta avses områden som tillhör EU:s skatteområde), blir frågan om på vilket sätt en sådan bil skall beskattas beroende av om bilen är ny eller begagnad.

Med en ny bil avses i detta sammanhang (ur ett beskattningsperspektiv), sådana som antingen;

1. köps inom sex månader fr.o.m. att den för första gången togs i bruk eller,
2. har körts mindre än 6000 km vid tidpunkten för köpet

En bil som inte omfattas av någon dessa punkter är att betrakta som begagnad.

Är bilen att betrakta som ny, skall mervärdesskatt (d.v.s. moms) erläggas i det land där bilen stadigvarande skall brukas.

Om du således i egenskap av privatperson köper en bil som omfattas av något av ovanstående kriterier och för in den i Sverige kommer du att åläggas att betala moms på 25 % av inköpspriset. Betraktas bilen istället som begagnad skall momsen betalas i det land som du köper bilen i.

Mvh

Tim Boström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (542)
2020-11-03 Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar
2020-10-25 Beskattning av skadestånd
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?

Alla besvarade frågor (86680)