Uppsägning av lokalhyresavtal

2006-04-27 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej! Finns det någon laglig möjlighet att komma ur ett hyresförhållande om förutsättningarna för hyresförhållandet har ändrats? Vi har ett med hyresvärden att få hyra ut en lokal i andra hand. Nu kan det bli så att vår hyresgäst inte kan fylla sin del och då vill vi förstås också komma ur avtalet (vi har ingen användning för lokalen själva utan har mest stått som 'ekonomisk garant' gentemot fastighetsägaren). Tack för hjälp!
SVAR
Reglerna kring hyra av lokaler finns i Hyreslagen (se http://www.lagen.nu/1970:994 12 kap)

När du skriver lokal utgår jag från att du åsyftar ett hus eller en del av ett hus som inte (helt eller till en inte oväsentlig del) används som bostad. (jmf Hyreslagen 1 § 3 st)

Det hyresavtal som ni har med hyresvärden är helt fristående från det avtal som ni har med andrahandshyresgästen. I förhållande till andrahandshyresgästen intar ni istället ställning som hyresvärd.

Hyresavtal kan sägas upp för att upphöra att gälla. Från det att uppsägning sker till dess att avtalet upphör att gälla löper en uppsägningstid.

Om inte annat har avtalats, upphör avtalet efter uppsägning att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen. Se Hyreslagen 4 § 1 st 2p

Denna regel gäller både mellan er och hyresvärden och mellan er och andrahandshyresgästen.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar


Daniel Waerme
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2108)
2021-12-03 Vad kan du göra åt grannen som knackar i väggen när du sover samt skriker?
2021-11-30 Får jag bygga en brygga utan markägarens tillstånd?
2021-11-30 Ofullständig fråga.
2021-11-30 Kostnad vid tvångsförsäljning

Alla besvarade frågor (97650)