Får jag ta ut föräldraledighet i samband med semestern?

2006-03-07 i Övrigt
FRÅGA
Hej jag är en tvåbarnsmamma med tvillingar på fem år. Jag har föräldraledighet kvar och vill ta ut den i samband med semestern. Min arbetsgivare säger att jag inte kan detta inom semesterperioden. Har varit i kontakt med försäkringskassan, de säger att jag kan. Jag jobbar inom handels 50%.
SVAR
Regler för hur och när föräldraledighet kan tas ut finns i föräldraledighetslagen (1995:584) se här . Enligt denna lag ska en arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet anmäla detta till sin arbetsgivare minst två månader i förväg (13 §). Arbetstagaren har då rätt att ta ut den eller de dagar denna begär (11 §). I lagens inledning sägs att det genom kollektivavtal får göras avvikelser från 13 § och bestämmas den närmare tillämpningen i fråga om 11 §. Enligt vad jag erfarit har det dock inte inom handels träffats några särskilda bestämmelser om dessa lagrum och lagen ska då tillämpas enligt sin ordalydelse. Så länge du anmäler din föräldraledighet i tid bör du alltså beviljas denna.
Sofie Olofsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1991)
2022-01-15 Kan man avtala bort lagen om anställningsskydd (LAS)?
2022-01-11 Får arbetsgivaren ändra arbetstiderna på arbetsplatsen?
2022-01-09 Vad kan jag göra när jag inte får min lön utbetalt?
2022-01-09 Får ägaren kamerabevaka anställda på arbetsplatsen?

Alla besvarade frågor (98481)