Preskription av fordringar

2006-04-03 i Preskription
FRÅGA
hej jag är 29 år och jag har skulder som är sen 1993, då var jag 16 år och inte myndig, skulderna är 13 år gamla och jag undrar om de inte är preskriberade?
SVAR

Innebörden av preskription är att en preskriberad fordran inte längre kan göras gällande. En preskriberad fordran är inte ogiltig utan preskriptionen innebär att borgenären har förlorat sin rätt att kräva ut fordran. De allmänna preskriptionsreglerna som återfinns i Preskriptionslagen stadgar en tioårig preskriptionsfrist. En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten oberoende av dess förfallodatum. De allmänna reglerna i Preskriptionslagen är dock subsidiära till eventuell speciallagstiftning. Om det finns särskilda preskriptionsregler för en viss typ av fordran i en annan lag gäller de reglerna framför Preskriptionslagen.Förutsatt att dina skulder regleras av Preskriptionslagen torde de vara preskriberade. Dock finns det regler om preskriptionsavbrott som måste beaktas. Att en preskriptionstid avbryts innebär att en ny preskriptionstid börjar löpa från och med avbrottet, det tar således längre tid för preskriptionen att inträda. Exempel på preskriptionsavbrott är att gäldenären (den som skall betala fordran) utfäster betalning, erlägger ränta eller på annat sätt erkänner fordringen gentemot borgenären (den som har rätt att kräva fordran). Borgenären kan avbryta en löpande preskriptionstid genom att framställa skriftliga krav som kommer gäldenären tillhanda eller genom att inleda någon form av rättsligt förfarande där fordran åberopas.

Nahale Karimi
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (587)
2021-05-16 Skadestånd för kränkningar och preskription
2021-05-07 När preskriberas skulder?
2021-05-03 Preskriptionstiden för en skuld till sin arbetsgivare om återbetalning av utbildning
2021-04-28 När preskriberas ärende om återkrav av a-kassa?

Alla besvarade frågor (92346)