Bostadsrättsföreningens styrelse

2006-03-27 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hur stor insikt har jag som bostadsrättsinnehavare i styrelsens arbete? Har jag t.ex. rätt att se avtal som ingåtts mellan bostadsrättsföreningen och en entreprenör gällande stambyte? Finns det handlingar som styrelsen innehar som jag som bostadsrättsinnehavare inte har rätt att se?
SVAR
Bestämmelser rörande bostadsrättsföreningar finns i bostadsrättslagen, se här. Där stadgas till exempel att styrelsen är skyldig att upprätta en ekonomisk plan som ska vara offentligt, se 3 kap 5 § bostadsrättslagen (här). De handlingar du har rätt att utkräva är enligt 9 kap 11 § endast en sådan lägenhetsförteckning som står upptagen i 10 § samma kapitel rörande din lägenhet.
Den kontroll som medlemmarna utövar på styrelsen sker annars genom årsmötet (föreningsstämman), vilket styrelsen är skyldig att hålla enligt 9 kap 5 §. En revisor utsedd av föreningsstämman ska granska att bokföring och dylikt har skett på ett tillfredsställande sätt. Om revisorerna inte har godkänt styrelsens arbete kan medlemmarna besluta att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
Vidare är enligt 9 kap 14 § bostadsrättslagen 7 kap i lag om ekonomiska föreningar (se här) tillämpligt. I 6 §, nämnda lag, har en medlem rätt att få ett ärende behandlat på föreningsstämman. Om du misstänker att något ärende har skötts på ett felaktigt eller otillfredsställande sätt torde du på detta sätt kunna ta reda på hur det har hanterats. Av det jag har funnit torde det med andra ord inte finnas en lagstadgad rätt för dig att få ut ett avtal rörande stambyte. Du kan vända dig till HSB och fråga vad de anser vara brukligt eftersom de besitter kunskap rörande bostadsrättsföreningar.

Med vänlig hälsning

Oscar Björkman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2108)
2021-12-03 Vad kan du göra åt grannen som knackar i väggen när du sover samt skriker?
2021-11-30 Får jag bygga en brygga utan markägarens tillstånd?
2021-11-30 Ofullständig fråga.
2021-11-30 Kostnad vid tvångsförsäljning

Alla besvarade frågor (97649)