Makars arvsrätt enskild egendom

2008-02-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Min fru och jag upprättade ett äktenskapsförord 1979. I detta skrevs att en bankbok, lägenhet och bil skulle vara hennes egendom vari jag ej skulle ha giftorätt. Det står inget om om vad som skulle gälla i händelse av dödsfall. Bankbok, lägenhet och bil finns inte sedan 20 år tillbaka. Vi har nu våra pengar och övrig egendom gemensamt. Kan detta äktenskapsförord påverka min arvsrätt? Tacksam för svar
SVAR
Enligt 7 kap 1 § Äktenskapsbalken är makars egendom giftorättsgod i den mån den inte är enskild egendom. Enligt 7 kap 2 § Äktenskapsbalken är egendom som till följd av äktenskapsord är enskild att betrakta som enskild egendom. Enligt samma paragraf är även vad som trätt i stället för egendom som till följd av äktenskapsord är enskild egendom att betrakta som enskild egendom. I NJA 1995 s 577 stadgade Högsta domstolen att en makes hälftendel av fastigheter som denna make betalt med sin enskilda egendom ansågs utgöra enskild egendom. Jag råder er därför att skriva ett nytt äktenskapsförord där ni avtalar om att all er egendom ska vara giftorättsgods (7 kap 3 § Äktenskapsbalken)

I 3 kap Ärvdabalken finns särskilda regler om makars arvsrätt. En make skall vid den andre makens död ta arv framför makarnas gemensamma bröstarvingar, vilka i stället getts rätt till arv efter den först avlidne maken vid den efterlevande makens död. Om det finns efterarvingar innehar den efterlevande maken under sin livstid den arvfallna egendomen med fri förfoganderätt (3 kap 1 § Ärvdabalken).

Finns det bröstarvingar efter den först avlidne som inte också är den efterlevandes barn, s.k. särkullbarn, gäller särskilda regler. Särkullbarn har rätt att omedelbart få ut sitt arv efter en avliden förälder (3 kap 1 § Ärvdabalken).


Äktenskapsbalken hittar du här och Ärvdabalken här

Med vänlig hälsning

Johanna Bergsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3121)
2018-05-21 Kan man bli vårdnadshavare till annans barn?
2018-05-20 Bonusmamma - bli extra "vårdnadshavare"?
2018-05-20 Gemensam vårdnad: Fråga om folkbokföring och byte av dagis
2018-05-19 Samtycke vid barns namnbyte

Alla besvarade frågor (54352)