Överklagande av hyresuppsägning

2006-06-11 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej,Vi är en bostadsrättförening som blivit tvungna att säga upp en medlem pga otillåten andrahandsuthyrning. Medlemmens advokat har hotat med att gå till domstol och bestrida uppsägningen. Vi har skött uppsägningen via vårt förvaltningsbolag enligt alla konstens regler och även fått rätt i hyresnämnden som inte godkänt deras krav på förlängd andrahandsuthyrning. Kan de vinna ett sånt mål, och isåfall på vilka grunder? Vad är riskerna för föreningen att gå vidare och hur ser proceduren ut?
SVAR

Hej!

Reglerna om uppsägning av hyresavtal finns i Hyreslagens 46§. (JB 12 kap se här)

Där sägs att en hyresgäst har rätt till förlängning av hyresavtalet, utom i de fall som radas upp där. Detta innefattar bla då hyresrätten är förverkad. I 42 § 3p stadgas att det tex är då hyresgästen utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand. (och inte efter tillsägelse vidtar rättelse eller ansöker om tillstånd och får ansökan beviljad.) Enligt 49§ ska tvisten hänskjutas till hyresnämnden, vilket också gjorts. Enligt 70§ får ett beslut som hyresnämnden tagit enligt 49§ överklagas till Svea Hovrätt inom 3 veckor från den dag beslutet meddelats. Har det gått mer än 3 veckor har hyresgästen alltså inte längre rätt att överklaga.

Om det ännu inte gått 3 veckor har de rätt att överklaga. Det är svårt att veta på vilka grunder, eftersom jag inte vet vad som hänt. Men jag skulle tro att de skulle åberopa 42§ 5 st där det sägs att hyresrätten inte är förverkad om det som hyresgästen gjort är av ringa betydelse. Vilket utgången blir är svårt för mig att säga, men att hyresnämnden inte godkänt förlängd uthyrning talar ju för att ni kommer att få rätt.Lycka till!

Mvh

Magdalena Åhlberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1646)
2021-11-30 Besittningsskydd vid privat uthyrning
2021-11-30 Djurförbud- hyresrätt
2021-11-27 Vilken uppsägningstid gäller?
2021-11-24 Har arbetsgivaren större handlingsutrymme när denne agerar hyresvärd än vad andra hyresvärdar normalt sett har?

Alla besvarade frågor (97650)