Andrahandsupplåtelse eller inte?

2006-04-26 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej. Jag vill innan jag ställer min fråga till Er tacka för den här jättefina tjänsten som Ni erbjuder. Min fråga till Er handlar om hyresrätt. Situationen är följande: Min mormor har en egen lägenhet men använder den inte så frekvent eftersom hon brukar tillbringa den mesta av sin tid hos sin dotter där hon också övernattar. Sin egen lägenhet använder hon således när hon känner sig lite extra trött och vill ha "lugn o ro". Dessutom brukar hon spendera ca 5-6 månader utomlands. Hennes lägenhet fungerar således mest som "tillflykt" till lugn o ro. Jag personligen brukar använda lägenheten ganska så frekvent vissa timmar per gång som "studieplats" dvs studera där.(brukar aldrig övernatta där). Min fråga är således om detta på något sätt kan ses som en andrahandsupplåtelse eller om det på något sätt är otillåtet att bruka en lägenhet på detta sätt samt om det från min och min mormors sida Ni kan rekommendera nåt bra sätt att besvara hyresvärdens hotelser om uppsägning (hyresvärdens skickar hotbrev om uppsägning och påstår att det föreligger en andrahandsupplåtelse). Tack för Er hjälp.
SVAR
Hej och tack!

Lagen som reglerar situationen är Hyreslagen. (se http://www.lagen.nu/1970:994 12 kap.)

En andrahandsupplåtelse kräver enl 39 § hyresvärdens samtycke. Om hyresgästen saknar samtycke och inte efter tillsägelse vidtar rättelse är detta grund för förverkande av hyresrätten(uppsägning) enl. 42 § 3p.

Hyresgästen får däremot utan samtycke inrymma utomstående personer i lägenheten om det inte kan medför olägenhet för hyresvärden, som det uttrycks i 41 §.

Det är inte alltid lätt att skilja mellan dessa situationer.

Avgörande är om hyresgästen upplåtit lägenheten till annan för "självständigt brukande". Det faktum att din mormor vistas endast sporadiskt i lägenheten och att hon dessutom i långa perioder befinner sig utomlands talar för att det rör som en andrahandsupplåtelse.

Att du tillåts använda hela lägenheten, och inte endast begränsad del av den, talar vidare för att det rör sig om en andrahandsupplåtelse.

Även om hyresvärden inte samtycker till en andrahandsupplåtelse kan hyresnämndens tillstånd inhämtas enl. 40 § 1st.

Hyresgästen måste ha "beaktansvärda skäl". Detta skulle ev. kunna vara att din mormor inte kan använda lägenheten i så stor utsträckning p.g.a. ålder eller sjukdom.

Hyresvärden får inte ha "befogad anledning" att vägra samtycke. Detta skulle han kunna ha om det finns anledning att ifrågasätta huruvida du kommer att betala hyran.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar
Daniel Waerme
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2108)
2021-12-03 Vad kan du göra åt grannen som knackar i väggen när du sover samt skriker?
2021-11-30 Får jag bygga en brygga utan markägarens tillstånd?
2021-11-30 Ofullständig fråga.
2021-11-30 Kostnad vid tvångsförsäljning

Alla besvarade frågor (97650)