Återbetalning av oskälig hyra vid andrahandsuthyrning

2006-04-24 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har hyrt ut min hyreslägenhet (1:a 38 m2 Östermalm) i andra hand på följande villkor: Ordinarie hyra enligt mitt 1:a hands kontrakt: 4600:-/mån. Överenskommen hyra med hyresgäst enligt 2:a handskontrakt 5100:-/mån. Ersättning för möblemang inkl. tvätt/tork: 900:-/mån (ej i kontraktet - muntlig överenskommelse). Hyrestiden har varit i 1 år och 10 månader. Efter utflyttningen har hyresgästen krävt mig på oskälig hyra på mellanskillnaden av 6000 (4600+500+900)-4600=1400*22=30800:-. I kontraktet står det inget om möbler eftersom den överenskommelsen tillkom efter kontraktet tecknades. Nu använder sig hyresgästen av detta faktum att möblerna har hyrts muntligen. Jag kan sträcka mig till att ev betala 5100-4600=500*22=11000:- dvs den delen av hyran som jag lagt till pga den risk jag ikläder mig gentemot fastihetsägaren då jag är ansvarig för 2:a hands hyresgästens betalningsförmåga och ordningssamhet. Vilken bedömning gör ni om ovanstående? Vem har bevisbördan i fråga om möblemanget? Kan hyresgästen hävda att hela beloppet (6000) härrör sig för hyra av lägenheten eftersom det är det belopp han betalat in på mitt konto? Det står trots allt 5100 i kontraktet.
SVAR
Vid andrahandsuthyrning av en hyresrätt gäller enligt hyreslagen och praxis att andrahanshyresgästen inte ska behöva betala mer än vad som är skäligt. I hyreslagen förklaras detta begrepp genom hänvisningar till lägenhetes bruksvärde samt hur hög hyra likvärdiga lägenheter i samma område har. (Detta innnebär att om man hyr ut en bostadsrätt kan man helt anpassa hyran efter livärdiga hyresrätter i området.) När det gäller hyresrätter kan man alltså i de flesta fall utgå från den hyra som förstahandshyresgästen betalar. Andrahandshyresgästen skall inte behöva betala ett högre belopp än det. Undantag gäller om den uthyrda lägenheten är möblerad. I sådana fall anses det vara tillåtet att lägga på ca 10% på hyran. Det finns ingen bestämmelse som rättfärdigar att ta ut extra hyra p g a ansvaret för andrahandsgästens betalningsförmåga eller ordningssamhet osv. Vidare gäller att om en andrahandshyresgäst betalat för hög, "oskälig" hyra, så kan denne genom att skicka in en ansökan till hyresnämnden kräva tillbaks beloppet som överstiger den skäliga hyran jämte ränta. I ditt fall innebär alltså detta att du har haft rätt att kräva omkring 10% högre hyra än vad du själv betalar. Vem som har bevisbördan för det muntliga kontraktet torde inte spela någon större roll eftersom den överenskommna hyran ändå är för hög, samt att du har rätt att kräva 10% utöver grundhyran. Det verkar allstå rimligt att din andrahandshyresgäst kan kräva tillbaks det som överstiger 4600 kr (+ 10%) per månad.
Sara Edström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2108)
2021-12-03 Vad kan du göra åt grannen som knackar i väggen när du sover samt skriker?
2021-11-30 Får jag bygga en brygga utan markägarens tillstånd?
2021-11-30 Ofullständig fråga.
2021-11-30 Kostnad vid tvångsförsäljning

Alla besvarade frågor (97647)