Provanställning och vikariat

2006-03-29 i Övrigt
FRÅGA
Hej, jag håller på att söka jobb och undrar över tre små saker: Är det tillåtet att provanställa folk på nio månader? Vad krävs för att et vikariat ska vara tillåtet? Kan vikariatet gå över till en fast anställning?
SVAR
Provanställning får högst vara sex månader, se 6 § LAS (här ). Det är således inte tillåtet med en provanställning om nio månader.
För att ett vikariat ska vara tillåtet krävs att arbetsgivaren kan visa vem arbetstagaren vikarierar för eller att vikariatet sker i avvaktan på att en ledig befattning tillsätts. Det som alltså inte är tillåtet är s.k. anonyma vikariat, dock gäller det undantag från detta under semesterperioder då en vikarie får ersätta olika semesterlediga arbetstagare. Det finns inget hinder mot att en arbetstagare har flera på varandra följande (korrekta) vikariat men om denne har varit anställd hos samma arbetsgivare som vikarie i sammanlagt mer än tre år under de senaste fem åren ska anställningen gå över till en tillsvidareanställning, se 5 § LAS. Då ska man automatiskt få en fast anställning när 5 år från den första dagen man anställdes som vikarie har fallit in.

Mvh
Anna Bergman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1942)
2021-09-22 Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?
2021-09-22 Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Alla besvarade frågor (95785)