Är försäkringsersättning skattepliktig?

2006-03-31 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Skatt vid brand ersättning? Bodde i ett hus med typkod 223, 1997 köptes det. 1999 flyttar vi till en villa på grund av störningar från våran krogverksamhet. Krogen utgjorde 130 kvm av totalt 400 kvm. Bostaden i fastigheten har varit tom sedan dess och krogen har betalt hyra. Nu har fastigheten brunnit ner o pgh hot kommer kontant ersättning ske? Hur skall vi betala skatt på vinsten? Får olika svar från skatteverket.
SVAR
Hej!

Reglerna kring hur försäkringsersättning vid skada på byggnader/fastigheter skall beskattas torde i sig inte vålla några större problem då de finns tydligt lagfästa i inkomstskattelagen (IL). Vad som däremot kan vara svårare att avgöra (och som kanske är anledningen till att Skatteverket ger er olika svar) är huruvida byggnaden skall anses vara en privatbostadsfastighet eller näringsfastighet - att denna fråga är viktig beror på att olika regler gäller.

Med en privatbostadsfastighet avses enligt 2 kap. 13 § IL antingen ett småhus som används som privatbostad (en- eller tvåfamiljshus) eller en obebyggd tomt som är avsedd att bebyggas med en privatbostad. För att småhuset skall anses utgöra en privatbostad krävs det vidare att det helt eller till övervägande del (gränsen går vid 50 %) används för permanent boende alternativt som fritidsbostad för dig själv eller dina närstående. Fastigheter som inte kan anses utgöra en privatbostadsfastighet anses utgöra näringsfastigheter och det är som sagt troligtvis denna aspekt som vållar vissa problem.

Som jag uppfattar frågan är det den ursprungliga fastigheten (den som rymmer restaurangen) som har brunnit ner och jag skulle kunna tänkta mig att Skatteverket anser att den utgör en näringsfastighet eftersom att du tycks använda fastigheten i din näringsverksamhet till så pass stor del (den tycks ju enbart uteslutande användas i näringsverksamheten) att den kan anses ha förlorat karaktären av småhus (om det ens från början har haft en sådan) varför den inte längre kan anses utgöra en privatbostadsfastighet. Om så skulle vara fallet innebär det att reglerna för försäkringsersättningar kommer att ta sin utgångspunkt i dem som gäller näringsfastigheter och inte privatbostadsfastigheter.

Försäkringsersättningar vid skada på en privatbostad är enligt 8 kap. 22 § skattefri (det finns dock vissa regler vid beräkningen av eventuella kapitalvinster) medan den enligt samma lagrum är skattepliktiga beträffande näringsfastigheter. Om skadan är så omfattande att byggnaden inte längre finns kvar medges enligt 19 kap. 7 § avdrag för byggnadens återstående oavskrivna anskaffningsvärde. Om det nu är så att fastigheten utgör en näringsfastighet torde således försäkringsersättningen tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet. Hur du kommer att beskattas går emellertid inte att svara mot den information som följer av frågan.

Mvh
Tim Boström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (540)
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?
2020-09-29 Hur kort svarstid får Skatteverket använda?
2020-09-28 Min man bor i Iraq och vill skicka nästan en miljon för mig för att köpa en lägenhet här. Ska vi betala skatt för dessa pengar?

Alla besvarade frågor (85162)