Condictio indebiti

2006-05-15 i Övrigt
FRÅGA
Hej. Ett bemanningsföretag jag var anställd vid ett halvår påstår att de betalat ut ca 7500kr för mycket pga att jag fick lön i förskott samt att jag tog obetald semester, men att det nu inte stämmer. De kräver nu mig på dessa pengar och hotar med inkasso om jag inte betalar in direkt. Jag har bett dem sammanfatta jobbad tid, semester och utbetalad lön men det vill de inte göra utan hänvisar till lönebeskeden vilka är synnerligen röriga med massor av olika poster och jättesvårt att få en översiktsbild. Jag har inget emot att betala om det är korrekt, men skulle vilja se något bevis att det stämmer. Annars kan ju vem som helst kräva mig på tex 147000 kr, eller hur? Företaget vägrar ju att visa upp något begripligt, så hur ska jag göra? Betala och sedan försöka få hjälp från någon myndighet, isåfall vilken?
SVAR
Hej!

Huvudregeln i den uppkomna situationen är att arbetsgivaren har rätt att kräva tillbaka vad han betalat för mycket. Detta enligt principen att part inte kan kan grunda rätt till vad som utgivits till honom av misstag.

Återkravet kallas med en annan term condictio indebiti (felaktig utbetalning)-

I rättspraxis har dock utbildats en regel att arbetsgivaren förlorar denna rätt om arbetstagaren i god tro mottagit och förbrukat/inrättat sig efter det felaktigt utbetalade beloppet. Huruvida kravet på förbrukande/inrättande gäller eller ej är ovisst. Domstolarna ger sig i varje fall inte på att pröva om arbetstagaren sparar lönen eller redan förbrukat denna.

Med god tro menas att arbetstagaren varken insåg eller bort inse att betalningen var felaktig. I detta fall är det fullt förståeligt när utbetalningarna, även i efterhand, tycks vara väldigt svåra att överskåda.

Om en ökning av den nettolön som arbetsgivaren betalat ut bort föranleda arbetstagaren att närmare granska lönebeskedet och om felet i utbetalningen då bort upptäckas, har arbetstagaren inte varit i god tro utan blivit återbetalningsskyldig. (Se rättsfallen AD 1989 nr 55 och 57)

Det kan även vara avgörande hur länge arbetsgivaren väntat med sin återbetalningskrav eller krav på korrigering. Härav följer att den som får ett belopp utbetalat till sig av misstag inte kan göra gällande att han skall få behålla pengarna om misstaget uppdagas tämligen omedelbart. Han har ju då inte hunnit inrätta sig. (Se rättsfallen NJA 1970 s.539 och 1994 s.177)

Huruvida någon av parterna förfarit oaktsamt i samband med betalningen har också tillmätts betydelse.

Jag föreslår att du tar kontakt med bolaget och berättar att du i god tro mottagit pengarna och att du inrättat dig efter detta.

Självklart måste bolaget kunna styrka sin fordran mot dig.

Om du inte anser dig betalningsskyldig så protestera genom att skicka ett daterat brev. På så vis finns dina invändningar dokumenterade. Ange de sakliga argument som talar för att du inte är återbetalningsskyldig.

Om du vill ha mer information om hur du bör gå till väga rekommenderar jag dels Konsumentverket, dels Datainspektionen. Den senare har även en bra pdf-guide rörande betalningsanmärkningar.

http://www.datainspektionen.se/pdf/faktablad/betanm.pdf

Det kan dock vara riskfyllt att, när ärendet hänskjutits till inkasso, neka till betalning. Detta kan medföra betalningsanmärkningar som kan vara svåra att bli av med och att ärendet kan hänskjuts till kronofogdemyndigheten.

Som jag har förstått det har dock ärendet inte gått så längt ännu och det borde fortfarande finnas möjlighet att föra en dialog med din föredetta arbetsgivare.

Hoppas min redogörelse för rättsläget och mina tips hjälpt dig någorlunda.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar


Daniel Waerme
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1942)
2021-09-22 Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?
2021-09-22 Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Alla besvarade frågor (95785)