Tjänstledighet för studier

2006-04-26 i Övrigt
FRÅGA
Jag jobbar heltid som säljare och är fastanställd i en butik. Jag är 24 år och Vill börja plugga till hösten. Därför vill jag ta tjänstledigt i ett år. Får man enligt svensk lag ta tjänstledigt? Min arbetsgivare sa att jag var tvungen att säga upp mig om jag vill börja plugga.
SVAR
Det finns ingen allmän rätt till tjänstledighet, utan de fall som enligt lag ger rätt till tjänstledighet är föräldraskap, vård av närstående, studier och start av egen verksamhet. Rätten för tjänstledighet avseende studier regleras i lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för studier här.

För att en anställd skall ha rätt till ledighet för studier skall han/hon ha varit anställd hos arbetsgivaren i fråga de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Avser studierna en facklig utbildning faller dock detta krav om viss anställningstid.

Arbetsgivaren kan alltså inte neka en ledighet för studier och får definitivt inte begära den anställdes uppsägning på grund av dennes begäran om ledighet. Det arbetsgivaren kan göra är att skjuta upp ledigheten till senare, dock inte längre än två år. Om arbetsplatsens styrs av ett kollektivavtal måste arbetsgivaren, om han/hon vill skjuta upp ledigheten längre än sex månader, även ha fackets godkännande för detta.

Mvh
Lorraine Sauvy
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1942)
2021-09-22 Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?
2021-09-22 Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Alla besvarade frågor (95785)