Kan man avtala bort uppsägningstid?

2006-04-23 i Övrigt
FRÅGA
Hej mitt namn är Susanne och jag har en arbetsrättslig fråga: Om jag har ett tjänsteavtal innehållande en klausul som innebär att om det finns grund för uppsägning som hänförs till arbetstagarens personlighet äger tjänstemannen inte rätt till uppsägningstid. Stämmer detta eller inte och enligt vilka bestämmelser?
SVAR
Hej Susanne,
Uppsägning är alltid förenat med uppsägningstid om minst en månad, oavsett om den motiveras av personliga skäl eller av arbetsbrist (11§ LAS, se här). Däremot har man inte rätt till uppsägningstid för det fall att det rör sig om ett avskedande och då krävs det att arbetstagaren har begått ett grovt kontraktsbrott (18§ LAS).

Om ditt personliga anställningsavtal har en klausul som strider mot ovanstående är den ogiltig då den sätter dig i ett sämre läge än LAS (2§2st LAS). Det enda som kan sätta uppsägningstiden ur spel är ett centralt kollektivavtal (2§4st LAS). Om inte ett sådant inskränker rätten till uppsägningstid är alltså klausulen ogiltig, om det inte rör sig om ett avskedande som alltså kräver ett grovt åsidosättande av dig som arbetstagare.

Med vänliga hälsningar
Daniel Svensson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1942)
2021-09-22 Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?
2021-09-22 Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Alla besvarade frågor (95785)