Likvidation av AB

2006-05-08 i EKONOMI
FRÅGA
Jag vore jätte tacksam ifall jag kan få svar på den här frågan. Det rör ett aktiebolag, ett konstbolag, vars ende ägare har tänkt sig att likvidera bolaget. Bolagsägaren tänkte att han skulle köpa ut tillgångar, alltså tavlor, i konstbolaget till sig själv som privatperson,för det bokförda värdet som är mycket mindre än marknadsvärdet på tavlorna. Därefter tänkte han sälja tavlorna själv som privatperson (och därmed inte för bolagets räkning). Min fråga är ifall det blir några aktiebolagsrättsliga konsekvenser med detta förfarande. Jag är inte intresserad av de skatterättsliga konsekvenserna eftersom jag vet att de skulle bli olika beroende på ifall bolaget säljer tavlorna och ifall han själv som privatperson säljer tavlorna. Jag är väldigt tacksam om Ni tar Er tid med denna fråga, MVH
SVAR
Hej!
Aktiebolagslagen är så att säga enkel och kompromissvänlig i detta avseende. Om det endast finns en ägare i ett AB, har denne mycket fria händer. Om det aktuella företaget inte har några borgenärer som förfördelas genom de transaktioner som Ni beskriver, finns det ingenting som hindrar att transaktionerna genomförs som beskrivet. Om det finns borgenärer är det viktigt att dessa ersätts, annars kan de yrka betalningsansvar för företaget. Det finns då inte några tillgångar kvar, företaget försätts i konkurs, och tavlorna kan återvinnas till konkursboet. Om vi bortser från detta något dystra scenario, är det endast viktigt att reglerna om likvidation i ABL följs, dessa är dock av mer formell karaktär. Hör gärna av Er med fler frågor.
Mvh
Jesper J Silow
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (460)
2021-11-10 Vem har rätt till studiebidraget under gymnasietiden?
2021-10-24 Ofullständig fråga
2021-10-03 Är det rimligt att inte få förlängd boendehjälp av försäkringsbolaget?
2021-09-30 Internetbedrägeri

Alla besvarade frågor (97450)