Anställd utfärdat falsk faktura - grund för avsked?

2006-05-10 i Övrigt
FRÅGA
En av mina anställda har attesterat en faktura av utfört arbete. Han har märkt den som att det skall ingå i ett arbete hos en kund, men arbetet är utfört hemma hos honom själv. Vilka lagar bryter han mot? Grund för avskedande, antar jag?
SVAR
Hej! Om Er anställde har utfört arbete för egen räkning på arbetstid, och sedan attesterat en faktura som arbete hos kund, konstituerar detta antagligen bedrägeri i lagens mening, 9:1§ Brottsbalken. Detta brott förutsätter aktiv handling som innebär skada för annan och vinning för egen del medel vilseledande. Bedömningen kan dock variera något beroende på vilken ställning personen haft i Ert företag. Det är möjligt att några andra brottsdelikt skulle kunna tillämpas, beroende på vilken roll den anställde spelat i händelseförloppet, men med den information Ni lämnat är som redan nämnt bedrägeri troligast. Jag finner det vara något oklart om det är Ni eller Er kund som utsatts för skada, men ifråga om grund för avsked spelar detta mindre roll.

För att avskeda en anställd krävs enligt 18§ Lagen om anställningsskydd att arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Att stjäla från eller lura arbetsgivaren med ekonomiskt motiv, eller att bedra kund i arbetsgivarens namn har historiskt sett oftast funnits vara laga grund för avskedande, särskilt när vid lite större belopp, eller när arbetstagaren förfarit svikligt eller särskilt utnyttjat sin förtroendeställning. Att den anställde i detta fall verkar ha försökt påföra en kund betalning för en tjänst som i själva verket tillkommit den anställde, förändrar inte bedömningen i denna del. Bedömningen skiljer sig dock från fall till fall, men om händelseförloppet varit precis som Ni beskriver det i Er fråga, skulle jag bedöma att laga grund för avsked föreligger.
Mvh
Jesper J Silow
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1942)
2021-09-22 Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?
2021-09-22 Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Alla besvarade frågor (95785)