Måste föräldrar betala för sina barns skadegörelse?

FRÅGA
Kan förlädrar dömas/tvingas att betala ersättning för skada som deras barn har orskat?T.ex. kan föräldrar behöva betala för förstörd busshållplats (sönderslagna rutor), om barnen är 14 och 16 år gamla? Kan de även dömas till böter för själva brottet?
SVAR

Hej,Ungdomarna torde ha gjort sig skyldiga till skadegörelse, vilket enligt 12 kap 1 § brottsbalken kan ge böter eller fängelse i högst ett år (fängelse förekommer endast i undantagsfall och knappast när gärningsmännen är minderåriga).Fjortonåringen är dock inte straffmyndig, och kan därmed inte dömas för brottet.Utöver eventuella böter kan ungdomarna (och detta gäller även fjortonåringen) bli skyldiga att betala skadestånd till ägaren av den sönderslagna busskuren, detta enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen. Skadeståndet omfattar ersättning för reparationskostnader och andra eventuella kostnader till följd av skadan.Föräldrar blir inte skyldiga att betala vare sig böter eller skadestånd som deras barn ådöms. Har barnen inte möjlighet att själva betala hamnar fordran hos kronofogden med utmätningsförsök och betalningsanmärkning som följd. För barnens framtid är det alltså att rekommendera att se till att böter och skadestånd blir betalda.Normal ingår en ansvarsförsäkring i hemförsäkringen som täcker skadeståndsskyldighet upp till ett visst belopp. Försäkringen omfattar vanligtvis alla medlemmar av hushållet. Kontakta ditt försäkringsbolag för att få information om vad din hemförsäkring omfattar samt uppgift om självrisk.Skadeståndslagen hittar du här

Brottsbalken hittar du härJag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Kristina Ljungström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (217)
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar
2021-09-09 Vårdnadshavares skadeståndsansvar för skada som barn orsakat i skolan
2021-08-29 Kan ett ungt barn bli skadeståndsansvarig vid en olyckshändelse?

Alla besvarade frågor (97307)