uppsägningstid vid provanställning

2006-08-03 i Övrigt
FRÅGA
hej För mig talar 6§ och 31§ mot varandra gällande hur lång tid innan tidens slut arbetsgivaren måste säga upp arbetstagaren. Kan ni hjälpa mig med detta? Vad innebär "i behörig ordning" vid stridsåtgärd Mvh Tanja
SVAR
Hej!
6§ i LAS (lagen om anställningsskydd) fastslår endast att för att förhindra att en provanställning övergår i tillsvidareanställning måste arbestsivaren ge arbetstagaren meddelande om detta innan tiden för provanställningen gått ut. 31§ handlar om uppsägningstid. Arbetsgivaren måste ge arbetstagaren meddelande om uppsägning minst två v i förväg. För att förhindra att anställni gen övergår i tillsvidareanställning krävs dock bara meddelande samma dag som anställningstiden går ut. Vad gäller din andra fråga, så får du förklaringen jag hittade i KARNOV som är förklaring till lagtext. Begreppet är vidsträckt och innebär kort att ett beslut om stridsåtgärd som tagits i enlighet med en organisations stadgar:
"När en organisation har slutit avtalet är det bara denna som kan besluta om stridsåtgärder, och s.k. vilda aktioner blir därmed olovliga. Organisationens beslut skall fattas enligt dess stadgar, se Olauson/Holke, 2001, s. 264. Jfr dock AD 1999 nr 65 där domstolen godtog att en förbundsordförande utan stöd i arbetstagarorganisationens stadgar, men enligt en intern praxis, beslutade om stridsåtgärder under förutsättning av att det behöriga föreningsorganet därefter godkänt beslutet. Utrymmet för att anse att ett beslut är fattat i behörig ordning är således vidsträckt."

Hoppas du fått svar på dina frågor, återkom gärna annars!

Mvh
Magdalena Åhlberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1942)
2021-09-22 Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?
2021-09-22 Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Alla besvarade frågor (95785)