Vilkor att gåva ska vara enskild egendom

FRÅGA
Om en make fått en fastighet i gåva som enskild egendom. Mottagaren övertog befintliga lån och inbetalde en del så betalningen understiget 85 % av tax.värdet- Mottagaren och hans hustru tar sedan gemensamm lån för att renovera fstigheten. Min frågaär hela fastigheten fortfarande mottagaren enskilda egendom eller har hustrun någon giftorätt i fastigheten?
SVAR

Hej,I 7 kap. 2 § 2 p. Äktenskapsbalken (se här) stadgas att som enskild egendom räknas egendom som en make fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda. I rättspraxis har denna regel hållits hårt på och trots investering av den andre maken har man velat respektera gåvogivarens vilja. Fastigheten kommer således fortfarande vara makens enskilda egendom.Vänligen,

Andreas Vinqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1281)
2021-11-20 Verkan av äktenskapsförord
2021-11-12 Änkling eller ogift
2021-11-11 Hur säkrar man egendom från bodelning?
2021-11-06 Särkullbarn, arvsrätt och äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (97572)