Avskedande

2006-07-10 i Övrigt
FRÅGA
Hej Min dotter, en 84 års modell, med ett vitt deltidsjobb(arbetat ca 6 mnd) på en bar/pub i Stockholm, blev omedelbart sparkad (muntligt) då hennes chef anklagade henne för att ha sårat hans heder ( han är från Iran) då hon, förra helgen (lönehelg, mycket kunder och för lite personal) inför hans icke betalande, privata gäster och han själv( i berusad tillstånd) inte själv hämtade den betällning han hade gjort, men skickade en diskplockerska att gjöra detta då hon ansåg att hon gjorde bättre nytta om hon tog hand om hans betalande gäster. Senare på kvällen blev hon dessutom portat för all framtid - som gäst. Får man gjöra så i Sverige i dag? Hur kan min dotter agera. Hon är tyvärr inte facklig ansluten.
SVAR
Hej!

Oavsett anställningsform, tillsvidareanställning eller tidsbegränsade anställningsformer, kräver uppsägning från arbetsgivarens sida saklig grund. (7 § Lagen om anställnings skydd, se http://www.lagen.nu/1982:80)

Att din dotter blev omedelbart sparkad innebär att det rör sig om ett avskedande, d.v.s. ingen uppsägningstid löper. För att arbetsgivaren ska kunna avskeda en arbetstagare krävs att arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. (18 §) Kraven är alltså ännu högre än för att saklig grund ska föreligga.

Situationen du beskriver utgör otvivelaktigen inte saklig grund för uppsägning och således inte grund för avskedande heller. Avskedandet kan förklaras ogiltigt av domstol(Tingsrätten i detta fall) på yrkande av arbetstagaren.

Arbetsgivaren skall i sådant fall även utbetala skadestånd till arbetstagaren. Ersättningen omfattar dels den förlust som uppkommer, lön och andra förmåner, dels ersättning för den kränkning som avskedandet inneburit.

Skadeståndet varierar och brukar bestämmas bl.a. utifrån arbetstagarens anställningstid.

Det kan vara aktuellt att kontakta juridisk hjälp för att på bästa sätt utforma en stämningsansökan som sedan inges till Tingsrätten.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar
Daniel Waerme
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1942)
2021-09-22 Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?
2021-09-22 Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Alla besvarade frågor (95785)