Äktenskapets verkningar avseende skulder

FRÅGA
Hej!Har två frågor. Jag ska gifta mig den 19 dec men är lite orolig då min man har skulder på sin enskilda firma och privat. Blir dessa skulder mina och kan man gå in och \"ta\" vårt hus vid eventuellt betalnings svårigheter...? Tack på förhand! Mvh
SVAR

Hej,

Vad roligt för er, grattis!

I ett äktenskap råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder, 1 kap 3 § Äktenskapsbalken (1987:230), se här. Skulderna blir således inte dina. Däremot kommer skulderna vid en eventuell skilsmässa att avräknas mot din makes giftorättsgods 11 kap 2 § 1 st.

Som nämnt ovan svarar vardera make för sina egna skulder vilket betyder att din egendom ej kan utmätas för din makes skulder.

Huvudregeln är också att lös egendom utmäts före fast egendom, 4 kap 3 § utsökningsbalken (1981:774), se här

Utmätning sker i enlighet med utsökningsbalken och enligt 4 kap 19 § presumeras gäldenären vara ägare till den lösa egendom ni har i er gemensamma besittning om ni ej gör sannolikt att ni är samägare till egendomen. Alternativtet är att du bevisar att du ensam är ägare till egendomen om så är fallet.

Angående fast egendom så får den utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären. Har gäldenären lagfart på egendomen, får utmätning ske, om det ej framgår att egendomen tillhör annan. Se 4 kap 24 § utsökningsbalken.

Är du ensam lagfaren ägare kan fastigheten alltså ej utmätas för din makes skuld men är ni båda lagfarna ägare är det möjligt att fastigheten blir föremål för utmätning, då för gäldenärens andel. Innan den samägda fastigheten säljs, ges ni tillfälle att lösa in gäldenärens andel, 12 kap 12 §. Om denna rätt ej utnyttjas kan fastigheten säljas i ett utsökningsförfarande. Ni får då istället pengar motsvarande din andel i fastigheten och den summa som eventuellt överstiger gäldenärens (din makes i detta fall) skuld.

Hoppas detta är till hjälp för er.
Lycka till!
Med vänliga hälsningar,

Jennie Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1281)
2021-11-20 Verkan av äktenskapsförord
2021-11-12 Änkling eller ogift
2021-11-11 Hur säkrar man egendom från bodelning?
2021-11-06 Särkullbarn, arvsrätt och äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (97573)