Klassificering av fastighet

2006-07-26 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Vi står i begrepp att köpa en villa. Enligt mäklarprospektet är det en enfamiljsfastighet. Huset, från 1939, är dock från början byggt med två större separata lägenheter och nu därutöver vindslägenhet med pentry och dusch. Inalles tre lägenheter. Vår avsikt när vi lade vårt bud var att bo i en lägenhet och hyra ut de båda andra. Efter att ha vunnit budgivningen har dock flera olika personer påstått att ett hus med tre lägenheter och tre kök per definition måste klassificeras som näringsfastighet. Är det tillåtet att hyra ut två lägenheter av tre i en privatvilla och deklarera för detta som uthyrning av bostad? Eller måste vi registera huset som näringsfastighet?
SVAR
Hej.

Beträffande småhus så föreskriver Inkomsskattelagen att småhus på en lantbruksenhet som är inrättat till bostad åt fler än 2 familjer inte skall räknas som privatbostad, vilket i sin tur innebär att fastigheten inte kan vara en privatbostadsfastighet enligt Inkomstskattelagen 2:8-14 (se http://www.lagen.nu/1999:1229).

Annars gäller enligt Inkomstskattelagen 2:8 att en övervägande del (d.v.s. mer än 50%) av ett småhus skall vara avsett att användas av ägaren eller till honom närstående som permanent boende. För småhus som är inrättade år två familjer gäller ett lägre krav på ca 40 %.

Om er bostad inte faller under kategorin privatbostad enligt ovan så är det en näringsfastighet enligt Inkomstskattelagen 2:14.

Mvh/
Jonas Forsén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (542)
2020-11-03 Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar
2020-10-25 Beskattning av skadestånd
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?

Alla besvarade frågor (86680)