Makars förfoganderätt över fast egendom

FRÅGA
Makar vardera ½ lagfarna ägare till jordbruksfastighet. Kan en av dessa låna pengar för egen räkning med ½ fastigheten som säkerhet? Den andre ½ ägaren står ej med som låntagare och betalningsansvarig.
SVAR
Hej,

huvudregeln är att var och en som har del i samägd egendom får förfoga fritt över sin del (framgår av (Lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt 2 § motsatsvis). Detta gäller om inget annat särskilt stagas i andra bestämmelser (19 §).

I fråga om makars förfoganderätt till egendom finns vissa begränsningar i Äktenskapsbalken, ÄktB 7:5. Finns det en byggnad som används som gemensamt hem på fastigheten krävs samtycke även om fastigheten är enskild egendom på grund av ett äktenskapsförord som makarna själva har upprättat. Är fastigheten enskild egendom på grund av annan omständighet, till exempel på grund av ett villkor i ett testamente, krävs inget samtycke (se ÄktB 7:5 st 2).

Används ingen byggnad på fastigheten huvudsakligen som gemensamt hem får ena maken inte förfoga över fastigheten utan den andra makens samtycke om den utgör giftorättsgods, dvs om egendomen inte är enskild. Är fastigheten enskild egendom krävs alltså inte samtycke (ÄktB 7:5 st 3). Här godtas även de fall då egendomen är enskild på grund av äktenskapsförord.

I många fall krävs alltså ett samtycke. Detta ska vara skriftligt men behöver inte vara bevittnat (ÄktB 7:5 st 4). Trots att samtycke ska inhämtas finns slutligen undantag även från dessa situationer, till exempel om ett samtycke inte kan inhämtas ”inom rimlig tid”. Detta bör rimligtvis tolkas mycket snävt.

Då makarna under äktenskapet svarar för sina egna skulder (ÄktB 1:3) kan en make stå som ensam låntagare. Fastigheten kan dock utmätas i sin helhet, även om den andra maken har rätt till betalning för sin del (Utsökningsbalken, UB 8:8).

mvh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1289)
2022-01-27 Kan en göra en andel av bostad till enskild egendom?
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?

Alla besvarade frågor (98676)