Skadeståndsskyldighet för förslitningsskada?

2010-02-06 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag ska flytta ut ur min hyreslägenhet och ett ben på min säng har orsakat ett märke i golvet (plastgolv). Kan jag bli ersättningsskyldig för detta eller räknas det som slitage (man kan ju tycka att golvet borde hålla för en vanlig säng)? Om det inte gör det, hur mycket kan de kräva att jag ska betala? Kan jag till exempel bli tvungen att betala för nytt golv i hela rummet fastän märket är i ena hörnet?
SVAR
Jordabalken (SFS 1970:994) (JB) kap 12 reglerar hyra av fast egendom, se här. Kap 12 JB är tvingande till hyresgästens förmån vilket framgår av § 1 st 5 JB, se här. Av detta följer att hyresavtalet inte får föreskriva ytterligare skyldigheter för hyresgästen som t ex en skyldighet att ersätta alla förslitningsskador. Av kap 12 § 24 JB framgår att hyresgästen har en allmän vårdnadsplikt, se här. Av denna följer att hyresgästen skall ersätta skador som orsakats av dennes vållande eller vårdslöshet. Under en hyrestid uppkommer vanligtvis förslitningar. Detta är något som såväl hyresgäst som hyresvärd får leva med och något som så att säga ligger i hyresavtalets natur. Ett märke i golvet skulle jag klassa som en typisk förslitningsskada. För ersättningsskyldighet krävs att hyresvärden kan bevisa att skadan uppstått genom försummelse, vilket i detta fall blir ytterst svårt om det är fråga om en vanlig användning av en säng. Om skadan skulle vara ersättningsgill kan jag inte tänka mig att hyresgästen skulle tvingas betala för ett helt nytt golv. Detta har bland annat att göra med att hyresvärden har en skyldighet att sköta underhåll av lägenheten med jämna mellanrum, lägenheten skall alltså ändå inom en viss tid fräshas upp.
Cajsa Hansen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?