Sexuellt ofredande

FRÅGA
Hej! Om man blivit utsatt för att någon onanerat bredvid en på en offentlig plats, som ett kafé eller en affär och personen som blivit utsatt varit under 18 men över 15, vad skulle det klassas som? Går det att anmäla då händelsen är ganska störande? Vad kan anmälan då leda till? Och vad innebär det för den som anmäler?
SVAR
Hej!

Det du beskriver skulle kunna falla under brotten sexuellt ofredande och förargelseväckande beteende, beroende på omständigheterna. Kan inte handlingen anses vara riktad mot särskild person torde förargelseväckande beteende, Brottsbalken 16 kap. 16 §, vara mest troligt. Detta brott innefattar att ”offentligen bete sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten”. Att onanera på offentlig plats torde utan tvekan passa in på denna brottsbeskrivning.

Mer troligt är dock att handlingen anses vara sexuellt ofredande, Brottsbalken 6 kap. 10 § 2 st., då den riktar sig mot en särskild person och har en tydlig sexuell prägel (jämför ”vanligt” ofredande i Brottsbalken 4 kap. 7 §). Brottet sexuellt ofredande föreligger då någon ”blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet”. Det första momentet i paragrafcitatet ovan kan tyckas passa väl in på det du beskriver, men även det andra kan anses tillämpligt. Vad som kan vara värt att nämna ytterligare är att kravet på att handlingen ska vara ägnad att väcka obehag eller dylikt bedöms objektivt. Offrets subjektiva uppfattning om händelsen är med andra ord inte avgörande. Rätten gör en allmän bedömning av händelsen och avgör om kravet är uppfyllt. Enligt min mening borde detta inte ge upphov till några hinder i ditt fall.
Offrets ålder torde inte vid brottsrubriceringen spela roll. Däremot kan det tänkas att handlingen anses vara grövre på grund av detta, vilket kan påverka straffets längd osv.

Brottet går att anmäla till polisen som vanligt och hör under så kallat allmänt åtal. Detta innebär att det är åklagare som beslutar om att eventuellt väcka åtal för brottet, och att denne i så fall fullföljer processen i domstol. Detta förutsätter dock att det finns tillräckligt med underlag för att väcka åtal, vilket samlas ihop under en förundersökning. I denna del får målsäganden (offret i detta fall) räkna med förhör och dylikt. Målsäganden kommer dock inte behöva driva processen själv, men som sagt självklart vara en del av den. Om målsäganden däremot vill ha en mer aktiv roll i förfarandet kan denne välja att biträda åtalet, vilket bland annat berättigar den samme till att självständigt fullfölja åtalet i högre rätt.

Sexuellt ofredande har en straffskala mellan böter och fängelse i två år. Det är omöjligt att uttala sig om vad som i just denna situation är rimligt då det slutgiltiga straffet är beroende av en rad omständigheter. Typiskt sätt använder sig dock svenska domstolar inte av den övre delen av straffskalan.

Mvh


Oscar Rydén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (221)
2019-04-09 Prostitution även vid betalning utomlands
2019-03-31 Kan en person bli dömd för köp av sexuella tjänster genom swishbetalning?
2019-03-27 Vilka beviskrav uppställs i våldtäktsmål?
2019-03-13 Köp av nakenbilder via sociala medier

Alla besvarade frågor (68026)