Fasta och icke fasta inventarier

2006-07-24 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vad är skillnaden mellan fasta och icke fasta inventarier?
SVAR
Hej,

Lagen talar om fast och lös egendom. Fast egendom är enligt jordabalken (1970:994) 1:1 jord, alltså mark. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet är alltså i princip en ruta på marken. Allt som inte är fast egendom anses vara lös egendom. Till en fastighet hör bland annat byggnader som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk, enligt jordabalken 2:1. En byggnad är ett fastighetstillbehör. Till en byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna, enligt jordabalken 2:2. Detta är byggnadstillbehör, och hit bör vissa inventarier räknas, även om lagtexten inte använder sig av det uttrycket.

Enligt jordabalken 2:4 krävs för att 2:1 och 2:2 skall gälla även ett ägarsamband.

Vänliga hälsningar,

Sara Forslund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2114)
2022-01-14 Arrende eller allmän nyttjanderätt?
2022-01-14 Process bostadsrätt
2022-01-13 Vem äger fastigheten?
2021-12-30 Begäran om att åtgärda fel i fastighet och bortfraktning av kvarlämnade möbler från säljaren

Alla besvarade frågor (98481)