Arv, efterarv och testamente

2010-03-05 i Särkullbarn
FRÅGA
Hejsan, Jag ska få en summa pengar bundna i aktier, pengarna kommer i framtiden att fortsätta vara bundna i aktier och dessa ska EJ säljas. Vid det tillfälle jag dör vill jag inte att min mans barn ärver av dessa pengar (vi är gifta och har ett gemensamt barn samt har han ett sedan tidigare) utan det ska gå till min make och/eller vårt gemensamma barn. Hur kan jag säkerställa att det andra barnet heller ej vid min makes död ska få ärva av pengarna?
SVAR
Hej,

Enligt huvudregeln i ärvdabalken ärver den efterlevande maken egendomen med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att han har rätt att använda egendomen på alla sätt utom genom testamente. Han skulle alltså kunna använda upp pengarna under sin livstid. Ert gemensamma barn har, vid din makes död, rätt till efterarv efter dig. Vid din makes död ärves således ert gemensamma barn pengarna och egendomen som du lämnat efter dig. Din makes andra barn kan dock få ta del av dessa under din makes livstid eftersom han har rätt att använda pengarna.

Ifall du testamenterar egendomen till ert gemensamma barn så kommer din make inte att få del av dessa utan de tillkommer barnet direkt vid din död.

Vänligen,
Bo Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1247)
2021-11-25 Ska makar ärva vardera parts enskilda egendom då det endast finns barn utanför äktenskapet?
2021-11-24 Särkullbarn har rätt till arv direkt
2021-11-23 Hur fördelas arvet och kan bodelningen jämkas?
2021-11-19 Är det särkullbarnen som ärver eller den efterlevande maken?

Alla besvarade frågor (97307)