Uppsägning genom e-post

2010-03-07 i Hyresrätt
FRÅGA
hej, vi hyr en lägenhet i andra hand, ett år i taget från ägarna - och vårt nuvarande kontrakt går ut 28 april 2010. vi har alltid haft en god, informell kontakt med ägarna, via email framför allt. den 11 februari meddelade jag ägarna via email att vi inte vill förlänga kontraktet. de mottog emailet men svarade inte på det förrän 4 mars - och sa då att eftersom vi inte sagt upp lägenheten "på korrekt sätt" så har de inte godtagit uppsägningen. vad ska jag göra? tack!
SVAR
Hej,

Regler om hur en uppsägning ska gå till återfinns i 12 kap. 8 § Jordabalken (se här). Enligt paragrafens lydelse ska uppsägningen ske skriftligen samt delges motparten. Då det är hyresgästen som säger upp avtalet får uppsägningen även ske muntligt om skriftligt erkännande från hyresvärden erhålls. Då ni skickat ett e-postmeddelande till er hyresvärd är kravet på skriftlighet uppfyllt. Att ni inte fått någon bekräftelse på att er hyresvärd faktiskt läst mailet förrän den 4 mars innebär att ni inte kan bevisa att han faktiskt tagit del av meddelandet om uppsägning förrän just denna tidpunkt. Om ni således inte på något sätt kan bevisa att er hyresvärd faktiskt sett er uppsägning tidigare anses ni ha sagt upp lägenheten först den 4 mars.

Huvudregeln vid avtal på bestämd tid, är att avtalet upphör att gälla först vid hyrestidens utgång. Även om uppsägning sker redan dag två är utgångspunkten att avtalet gäller till avtalstidens utgång. Det finns dock ett viktigt undantag från nämnda huvudregel. Genom 12 kap. 5 § 1 st. Jordabalken (se här) har en bostadshyresgäst även vid avtal på bestämd tid rätt att bli fri från avtalet vid det månadsskifte som kommer närmast tre månader efter gjord uppsägning.

Sammanfattningsvis kan sägas att uppsägning genom e-post är giltigt, men kan leda till bevissvårigheter. Däremot har en bostadshyresgäst alltid rätt till tre månaders uppsägningstid, alltså även vid avtal på bestämd tid. On ni således inte kan visa att er hyresgäst mottagit e-postmeddelande tidigare än den 4 mars, anses er uppsägning skett vid denna tidpunkt och er uppsägningstid på tre månader börjar då löpa.

Vänligen,

Andreas Vinqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2058)
2021-09-19 Gäller alltid en tremånaders uppsägningstid av hyresrätt?
2021-09-19 Jag har en prick i belastningsregistret, kan jag trots det få ett hyreskontrakt?
2021-09-15 Hur mycket kan det kosta att ersätta en borttappad nyckel?
2021-09-13 Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?

Alla besvarade frågor (95785)